Các loại hình khai cuộc trong cờ tướng


 Trang web bạn đang xem còn có tên ngắn gọn là " DanhThuCoTuong.tk " 
Liên hệ với " winbmooc@yahoo.com.vn , cothedoicuoc@gmail.com " 

   " Bước thứ nhất trong khai cuộc của cờ tướng là dựa theo cách đi loại binh chủng của quân cờ mà phân chia, chủ yếu có thể quy nạp thành bốn loại chính là Pháo , Mã , Chốt , Tượng . Trong đó có bốn cuộc trung pháo ( ta thường gọi là pháo đầu ) của bên đỏ đi tiên là loại thường gặp nhất. Do trải qua nhiều đời sáng tạo và canh tân, hiện tại ba loại bố cuộc còn lại cũng được vận dụng ngày càng nhiều, dần đân thành hệ thống hoàn chỉnh , khiến cho các hình thức bố cuộc của cờ tướng càng tăng thêm phong phú và đa dạng.
   Người mới học chơi cờ Tướng trước tiên cần phải rèn luyện hai ba loại bố cuộc, bao gồm các biến hóa của bên đi tiên và bên đi hậu, tuần tự từ cạn vào sâu, trên cơ sở này từng bước mở rộng tìm hiểu lãnh vực bố cuộc .Các bạn nên nghiên cứu loại bố cuộc " Trung Pháo " (Pháo đầu ), lấy đó làm trong tâm. Đối với các loại bố cuộc khác trước tiên chỉ cần hiểu đại khái sơ bộ là được . Sau khi nắm khá vững loại bố cuộc " Trung Pháo " , bạn đọc nghiên cứu dần qua ba nhóm bố cuộc còn lại một cách chuyên sâu hơn. Sở dĩ chúng tôi đề nghị như trên , là do nguyên nhân kinh nghiệm của lịch sử và dựa trên cơ sở cần thiết trong thực tế . "


Comments