Việt Nam‎ > ‎

Đoàn Thanh Thủy

vu van dai lang
Đoàn Thanh Thủy
 
 
Trang   1        3    _4_                                                              
_1_


Hoa sen trắng
 

 
Nắng quê

 


Trăng khuya

 


Nỗi nhớ - 1992


 

Hoa hồng đêm xuân - 1998

 

Tháp Đôi (Sơn mài)

 

Bến Trường Thi


 Chiêm bao

 

Xương rồng

 

Thạch lan

 Hoa lan
 

 

Hồng vàng

 

The flowers of june