Home

vũ văn đại lang    
     
 
  

 Bộ Sưu tập hội họa 


 

 
                                                                                    Tô Ngọc Vân
 
 


********************************************************************************************************

 

 
                                                                            Pablo Picasso
 
 

 
Hầu hết các bức tranh trong bộ sưu tập này đều có nguồn từ internet.
                Xin trân trọng cảm ơn các họa sĩ, các website đã cho copy những tác phẩm này.
Vũ Văn Đại Lang             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Danh họa thế giới:
 
 
Ivan Aivazovski 
Albert Bierstadt 
William A Bouguereau 
Gustave Caillebotte 
Paul Cézanne 
William Merritt Chase 
John Constable 
 Lovis Corinth 
Pierre Auguste Cot 
Gustave Courbet 
Jacques Louis David 
Edgar Degas 
Paul Gauguin 
Vincent Van Gogh 
Francisco de Goya 
Katsushika Hokusai 
Jean A. D. Ingres
Jean Joveneau
Gustav Klimt  
Isaac Levitan 
Edouard Manet
Henri Matisse 
Michelangelo 
Amedeo Modigliani 
Claude Monet 
Thomas Moran
Pablo Picasso 
Raphael 
Pierre Auguste Renoir 
Ilya Repin
Rembrandt van Rijn 
Ivan Shishkin 
Leonardo da Vinci
Từ Bi Hồng 
Tề Bạch Thạch 
Thập mục ngưu đồ 
   
Comments