Z warehouse‎ > ‎archives‎ > ‎English‎ > ‎

Những Tính Từ Thông Dụng Có Giới Từ Đi Kèm

GIỚI TỪ THEO SAU TÍNH TỪ

 

Có rất nhiều tính từ tiếng Anh có giới từ riêng đi kèm theo sau. Đây là những trường hợp thông dụng mà chúng ta phải học thuộc lòng vì chúng không tuân theo một quy luật nào cả.

 

absent from :                                          vắng mặt ở

accustomed to :                                      quen với

acquainted with :                                    quen với

afraid of :                                               lo sợ, e ngại vì

angry at :                                                giận

anxious about :                                      lo ngại về (cái gì)

anxious for :                                           lo ngại cho (ai)

aware of :                                               ý thức về, có hiểu biết về

bad at :                                                   dở về

bored with :                                            chán nản với

busy at :                                                 bận rộn

capable of :                                            có năng lực về

confident of :                                          tự tin về

confused at :                                          lúng túng vì

convenient for :                                      tiện lợi cho

different from :                                      khác với

disappointed in :                                    thất vọng vì (cái gì)

disappointed with :                                 thất vọng với (ai)

exited with :                                           hồi hộp vì

familiar to :                                            quen thuộc với

famous for :                                            nổi tiếng về

fond of :                                                  thích

free of :                                                  miễn (phí)

full of :                                                    đầy

glad at :                                                  vui mừng vì

good at :                                                 giỏi về

important to :                                         quan trọng đối với ai

interested in :                                         quan tâm đến

mad with :                                               bị điên lên vì

made of :                                                được làm bằng

married to :                                            cưới (ai)

necesary to :                                          cần thiết đối với (ai)

necessay for :                                        cần thiết đối với (cái gì)

new to :                                                   mới mẻ đối với (ai)

opposite to :                                           đối diện với

pleased with :                                         hài lòng với

polite to :                                                lịch sự đối với (ai)

present at :                                             có mặt ở

responsible for :                                     chịu trách nhiệm về (cái gì)

responsible to :                                      chịu trách nhiệm đối với (ai)

rude to :                                                  thô lỗ với (ai)

strange to :                                             xa lạ (với ai)

surprised at :                                          ngạc nhiên về

sympathetic with :                                  thông cảm với

thankful to somebody for something : cám ơn ai về cái gì

tired from :                                             mệt mỏi vì

tired of :                                                 chán nản với

wasteful of :                                           lãng phí

worried about :                                       lo lắng về (cái gì)

worried for :                                           lo lắng cho (ai)

---

Comments