Z warehouse‎ > ‎archives‎ > ‎English‎ > ‎

Hướng Dẫn Đọc Ký Tự Phiên Âm Quốc Tế Tiếng Anh (Clips)

Cách đọc ký tự phiên âm quốc tế của tiếng Anh

Cách đọc nguyên âm đôi tiếng Anh

Nguyên âm đơn & đôi trong tiếng Anh (âm & ví dụ minh họa)

 
 
 
Cách phát âm một số âm khó trong tiếng Anh:
 
 
Nối âm và biến âm trong tiếng Anh
 
 
Comments