Z warehouse‎ > ‎archives‎ > ‎English‎ > ‎

Câu Hỏi Đuôi

CÂU HỎI ĐUÔI

(Tag Questions)

 

Là dạng câu hỏi mà người hỏi đã biết ít nhiều về thông tin cần hỏi rồi và mong muốn người nghe tỏ thái độ đồng tình về nội dung của câu hỏi.

 

1. Mẫu câu 1:

 

S

V (ở thể khẳng định)

O

,

Trợ động từ (ở thể phủ định)

S (ở hình thức đại từ nhân xưng chủ từ)

(Phần đầu)

 

(Phần đuôi )

 

VD: It is too hot today, isn't it? Bữa nay trời nóng quá phải không?

 

2. Mẫu câu 2:

 

S

V (ở thể

phủ định)

O

,

Trợ động từ (ở thể khẳng  định)

S (ở hình thức đại từ nhân xưng chủ từ)

(Phần đầu)

 

(Phần đuôi )

 

VD: Mr. Smith hasn't been very well these days, has he? Dạo này ông Smith không được khoẻ lắm phải không?

 

Ghi chú:

1. Nếu động từ ở phần đầu ở thể khẳng định thì phần đuôi phải ở thể phủ định

         VD: You like watching football, don't you? Bạn thích xem bóng đá phải không?

     - Yes, I do. Vâng, tôi thích.

     - No, I don't. Không, tôi không thích.

 

2. Nếu động từ ở phần đầu ở thể phủ định thì phần đuôi phải ở thể khẳng định

VD: They didn't go to school yesterday, did they? Tụi nó không đi học hồi hôm qua phải không?

        - Yes, they did. Vâng, tụi nó có đi học.

        - No, they didn't. Không, tụi nó không có đi học.

 

3. Nếu phần đầu của câu hỏi đuôi có động từ “to be” (“is”, “am”, “are”, “was”, “were”), hoặc động từ khiếm khuyết (“shall”, “will”, “can”, “may”, “must”, “should”, “would”, “could”, “might”,...), hoặc trợ động từ “have”, “has”, “had” của các thì Hiện tại hoàn thành và thì Quá khứ hoàn thành, thì ta phải lặp lại các động từ trên ở phần đuôi sau cho phù hợp với chủ từ đứng ngay sau nó.

VD: He is having breakfast over there, isn't he? Anh ấy đang ăn sáng ở đằng kia phải không?

                    You can speak English, can't you? Bạn biết nói tiếng Anh phải không?

                    He has lost his bicycle, hasn't he? Anh ấy mới bị mất xe đạp phải không?

       The children didn't go to bed until 11:00 last night, did they? Mãi tới 11 giờ khuya hôm qua bọn trẻ mới đi ngủ phải không?

 

4. Khi động từ chính ở phần đầu được chia ở các thì Hiện tại đơnQuá khứ đơn, thì ta đặt “do”, “does”, “did” tương ứng với các thì trên ở phần đuôi của câu hỏi đuôi.

VD: He didn't meet you yesterday, did he? Anh ta không có gặp anh hồi hôm qua phải không?

 

5. Khi ở phần chính bắt đầu là “there is”, “there are” và “it”, thì ta vẫn phải lập lại “there”, và “it” ở phần đuôi.

VD: There is some ice in the fridge, isn't there? Có nước đá trong tủ lạnh phải không?

---

Comments