CLICK - CHỌN TỪNG MẪU ĐĂNG KÝ TƯ VẤN(Theo từng mục đích vay vốn)


DOANH NGHIỆP VAY VỐN

  • Vay vốn lưu động ngắn hạn
  • Thế chấp tài sản là bất động sản.
  • Số tiền vay lên đến hơn 500 tỷ đồng


CÁ NHÂN VAY VỐN 

1. Vay tín chấp - vay tiền mặt trả góp không cần thế chấp 

  • Các khoản vay nhỏ từ 5 triệu đến 100 triệu.
  • Vay vốn dựa trên CMND + Hộ Khẩu + Thu nhập.

2. Vay vốn có thế chấp tài sản: nhà đất, xe ôtô.

  • Các khoản vay thế chấp tối thiểu từ vay 100 triệu trở lên.
  • Tài sản nhận thế chấp là: bất động sản và xe ôtô (lưu hành không qua 5 năm).

a) Vay mua nhà đất thế chấp 

b) Vay mua xe ôtô thế chấp 

c) Vay xây sửa nhà ở, khách sạn..thế chấp 

d) Vay kinh doanh thế chấp 

e) Vay tiêu dùng thế chấp 

 

3. Chứng mình tài chính: du học, du lịch, công tác, thăm thân nhân..các nước trên thế giới