Tiểu thuyết GIA ĐÌNH BÉ MỌN

 

BM in lần thứ nhất- NXB Phụ nữ
 

bản dịch tiếng Anh của NXB Custom Press
(Hoa Kỳ)

(


 In lần thứ 2 cùng tiểu thuyết Ngoài Khơi Miền Đất Hứa của Nguyễn Quang Thân
 

In lần thứ 3 NXB Phụ Nữ
 

In lần thứ Tư - NXB Phụ Nữ
 

In lần thứ 5 NXB Thanh NiênComments