TẬP TRUYỆN NGẮN CHƯA PHẢI NGÀY BUỒN NHẤT

Tập truyện Chưa phải ngày buồn nhất (NXB Phụ Nữ 2012)  của Dạ Ngân

1.    Ai người Hà Nội

2.    Một lát cắt

3.    Chuyện người bay

4.    Tường nhà mỏng quá

5.    Người lau kính

6.    Dấu tù

7.    Vợ lính

8.    Xương hai nước giấy hai gang

9.    Chưa phải ngày buồn nhất

        10.   Xuân nữ

 11.     Làm mẹ


Comments