Dạ Ngân - 02/2010 Phan Thiết - Ảnh Nguyễn HiệpDạ Ngân - Phan Thiết 02/2010 Ảnh Nguyễ

           Dạ Ngân Hà Nội 1995 - Ảnh John Foley 


Dạ Ngân Sapa hè 2007