Hồ sơ báo chí của Dạ Ngân

(Hồ sơ 2006)

 

Bình luận của Bookaholic Club về 2 cuốn tạp văn mới nhất của Dạ Ngân 

Hồ sơ báo chí về tiểu thuyết GĐBM

 ***Nhật Tuấn:"Chủ nghĩa hiện thực nghiêm nhặt trong GĐBM" ( NXB Phụ Nữ- Hà Nội)

***Hoài Nam: "Bốn lời bình về GĐBM" ( Báo Tiền Phong Chủ Nhật - báo Người Đại Biểu Nhân Dân - Báo Thanh Niên 2006 )

***Từ Nữ Triệu Vương: " Phỏng vấn nhà văn Dạ Ngân" ( E-văn online)

***Quỳnh Hương: Phỏng Vấn nhà văn Dạ Ngân" ( báo Văn Nghệ Công An)

***Văn Nghệ Trẻ phỏng vấn Dạ Ngân về GĐBM

***Cám ơn Dạ Ngân ( báo Văn Nghệ 2006) ( Hoàng Thị Quỳnh Nga báo Văn Nghệ )

***Gia đình bé mọn - một tác phẩm lớn - Trần Thiện Đạo ( Paris) in Lao Động cuối tuần 2006

***Tự truyện và tiểu thuyết trong Gia Đình Bé Mọn của Lê  Tú Anh  (báo Văn Nghệ 2006) 

***Gia Đình Bé Mọn: tự truyện hay tiểu thuyết của Phan Quý Bích ( báo Văn Nghệ Trẻ 2006)

***Một câu hỏi buồn của Nguyễn Chí Hoan ( Tạp chí Văn Nghệ Công Nhân)

***Dạ Ngân và cái lớn của Gia Đình Bé Mọn Phỏng vấn của Bạch Dương và Thuý Hằng ( Tạp chí Gia Đinh và Trẻ Em 2006)

 

***Gia đình bé mọn - một tác phẩm lớn - Trần Thiện Đạo ( Paris)

Tự truyện và tiểu thuyết trong Gia Đình Bé Mọn của Lê Anh Tú

Gia Đình Bé Mọn: tự truyện hay tiểu thuyết của Phan Quý Bích

Một câu hỏi buồn của Nguyễn Chí Hoan

Dạ Ngân và cái lớn của Gia Đình Bé Mọn Phỏng vấn của Bạch Dương và Thuý Hằng 

Hồn quê ở Trường Sa

Hồn quê của Dạ Ngân (Bùi Ngọc Tấn)