Нещо повече от танц

Танцът - нещо много повече от движение на тялото.

Това е вълнение, което малцина могат да усетят.

Не всеки носи у себе си талантът и ритамът нужни за създаването на танц.

Разбира се, необходими са много тренировки, в които усвояваш и най-трудните стъпки.Comments