PUBLIKACE‎ > ‎

Žena a věda na ČVUT

31. března 2009 vyšlo speciální číslo časopisu TecniCall s prioritní tematikou ŽENA A VĚDA
TecniCall je čtvrtletník, vydávaný odborem vnějších vztahů Rektorátu ČVUT v Praze, určený pro podniky a instituce v ČR, který informuje o výsledcích vědy a výzkumu na ČVUT.

Celé číslo KE STAŽENÍ ZDE:
http://www.tecnicall.cz/res/pdf/tecnicall/tecnicall_2009_1.pdf

Fotografie: David Neugebauer, Kontakt: neufoto@email.cz
Pozn.: Pro velký úspěch se v roce 2010 plánuje téma ŽENA A VĚDA II.

Z obsahu:
Strana 4:  Národní vzdělávací fond a genderová problematika
Rozhovor s ředitelkou Národního vzdělávacího fondu PhDr. Miroslavou Kopicovou.


Strana 13:  Usiluje o snížení nehodovosti na silnicích a založení školky ČVUT
Ing. Jana Kaliková, Ph.D. je proděkankou pro rozvoj a výstavbu a zároveň vede oddělení počítačové techniky a síťových služeb na Fakultě dopravní ČVUT. Řeší projekty týkající se informačních systémů pro podporu rozhodování v dopravě. Podílí se na vývoji inteligentních systémů, které pomáhají snižovat nehodovost na českých silnicích. Už dva roky stojí za myšlenkou vzniku univerzitní školky.


Strana 14:  Rektorova manželka se ani na chvíli nezastaví
Rozhovor se zakladatelkou Dámského klubu ČVUT Ing. Marií Havlíčkovou.


Strana 16:  Nanočástice mají stále větší vliv na léčbu zhoubných nádorů
Ing. Mgr. Martina Nováková se v současné době věnuje v rámci doktorandského studia na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT možnému využití nanostruktur v biomedicíně. Její doktorandská práce je zaměřena na možnosti ovlivnění průběhu léčebného výkonu zhoubných nádorů při metodě radiofrekvenční ablace aplikací vhodných nanostruktur s využitím jejich unikátních vlastností.


Strana 17:  Vynálezkyně membránového elementu
Vysokotlaké membránové elementy a příklady jejich uplatnění v konstrukci pneumatických i hydraulických mechanismů jsou předmětem výzkumné činnosti na Ústavu výrobních strojů a zařízení Fakulty strojní ČVUT v Praze. Ukazují široké možnosti aplikací v průmyslu. Jejich výzkumu se věnuje i Ing. Martina Jalová, Ph.D.


Strana 18:  Půdní fyzika je věda
Se svým týmem se prof. Ing. Milena Císlerová, CSc., z katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulty stavební zabývá podpovrchovou hydrologií, půdní fyzikou, hydraulikou pórovitého prostředí a transportními procesy v půdě.


Strana 19:  Dámy z Fakulty dopravní
Mgr. Věra Bala působí v Ústavu jazyků a společenských věd, Ing. Zuzana Bělinová v Ústavu řídicí techniky a telematiky.


Strana 20:  „Beton je tajemný materiál a jeho složení se často podobá alchymii"
- říká prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., vedoucí katedry betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT a prorektorka pro studium. V prosinci 2008 získala Cenu Inovace roku. V březnu 2009 ji jmenoval prezident republiky profesorkou.


Strana 22:  Žena, která si dala za cíl upravit radiální turbokompresor
Jako dítě si přála stát se automechanikem, ráda by získala rybářský lístek a je špičková česká hráčka lakrosu. Je velmi půvabná, vzdělaná a poslouchá českou rockovou hudbu. Ing. Jindra Kosprdová se nevydala právě tradiční ženskou cestou. Po střední strojní průmyslovce vystudovala Fakultu strojní ČVUT a v současné době zde dokončuje doktorská studia. Téměř přesně před pěti lety nastoupila do oddělení technického rozvoje ČKD NOVÉ ENERGO.


Strana 23:  Železné ladies z Fakulty strojní
Ing. Pavlína Hájková a Ing. Michaela Lodererová působí na na Ústavu materiálového inženýrství Fakulty strojní ČVUT. Ve své výzkumné činnosti se věnují jak kovovým materiálům, tak biomateriálům. Tyto usměvavé mladé dámy, které výsledky svých výzkumů prezentují doma i v zahraničí, jsou nadané vědkyně, jež svojí výzkumnou činností přispívají k vývoji medicínských implantátů až po zabránění havárií v oblasti jaderné energetiky.


Strana 24:  Ženy ve stavebním výzkumu
Prosazování rovných příležitostí mužů a žen se stalo globální strategií na mezinárodní úrovni. Od roku 2001 se zásadním způsobem ve věci nápravy této nerovnováhy angažuje celoevropská iniciativa WIR - Women in Industrial Research (Ženy v průmyslovém výzkumu). Cílem jejího programu je, aby evropský průmysl mohl využívat širší potenciál kvalitních lidských zdrojů na poli výzkumu díky rovnoprávnějšímu přístupu a uplatnění žen.
Více na www.women-core.org


Strana 25:  Odbornice na lasery
Čtyři roky stála prof. Miroslava Vrbová jako děkanka v čele nejmladší fakulty ČVUT, Fakulty biomedicínského inženýrství. Před tím působila na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, kde se od roku 1973 zabývala výzkumem laserů různých typů a jejich aplikacemi. Spolu s kolegy z Česka, Ruska, Japonska a Izraele nyní realizuje zvláštní typ laseru. Cílem prof. Miroslavy Vrbové je vyvinout XUV zdroje laboratorního typu a rozvinout metody jejich uplatnění, zejména v biologickém výzkumu.


Strana 30:  Nová budova velitelství NATO: Tajné!
Severoatlantická aliance (NATO) každoročně vybírá 40 stážistů z řad studentů a čerstvých absolventů vysokých škol ze všech členských států. Stážisté se účastní různých projektů v rámci všech oddělení velitelství NATO v Bruselu. Ing. arch. Klára Ferdová, diplomantka Fakulty architektury ČVUT, tento rok uspěla v náročném výběrovém řízení a od 6. července 2009 pracuje pro oddělení konstrukcí velitelství NATO, kde se bude podílet na projektu výstavby nové budovy velitelství NATO.


Strana 31:  Absolventka Fakulty stavební získala Cenu ministra školství pro vynikající studenty
Ing. Anna Kučerová, absolventka Fakulty stavební ČVUT, získala již několik cen za svůj přínos pro vědu. Cena ministra školství není udělována za konkrétní odbornou práci, ale za celková studia. Anna Kučerová se věnuje vývoji a využití metod umělé inteligence pro řešení vybraných inženýrských úloh.


Strana 33:  Kde získat peníze na společné projekty s ČVUT
Firmy, které potřebují vyřešit technický problém, inovovat své výrobky či získat technologickou výhodu před konkurencí, mohou využít know-how vědeckých pracovníků ČVUT a navíc na své projektové záměry získat grantové prostředky. V rozhovoru s manažerkou grantové sekce CSP Ing. Janou Peroutkovou odhalujeme možnosti a výhody společných grantových projektů s ČVUT.


Jana Kaliková

Marie Havlíčková


Martina Nováková

Martina Jalová

Milena Císlerová

Alena Kohoutková

Miroslava Vrbová

Klárka Ferdová

Anna Kučerová

Comments