ČLENSTVÍ a PŘIHLÁŠKA

Podmínky členství

Členství v Dámském klubu ČVUT je založeno na rovnosti členek i sympatizantek. Členové se svým vstupem do klubu zavazují respektovat stanovy občanského sdružení Dámský klub ČVUT a jednat v souladu s jeho cíli a posláním. Samozřejmě není naším cílem se zcela izolovat od mužů a proto mezi sebou rády přivítáme také blízké a vzácné hosty z řad mužské většiny :)

  • Členský poplatek činí 100 Kč na jeden rok
  • Členský poplatek se platí:
    1. osobně v hotovosti při nejbližším plánovaném setkání Dámského klubu (možnost vyplnění přihlášky přímo na místě, nebo si můžete sami přihlášku vytisknout a vyplněnou nám donést)
    2. převodem na účetČíslo účtu: 43-3999980297, Kód banky: 0100 (Komerční banka, a.s.) - (pak nám prosím pošlete kopii potvrzení transakce nebo alespoň zprávu emailem)
  • Vyplněnou a podepsanou přihlášku do Dámského klubu můžete
  1. odevzdat osobně na nejbližším setkání členů (buďto si donesete již vyplněnou, nebo si ji vyplníte na místě - registrační formuláře budou k dispozici)
  2. zaslat písemně na adresu: Dámský klub ČVUT, České vysoké učení technické v Praze, Zikova 4, 166 36 Praha 6


Registrační formulář


Ċ
Damsky Klub,
30. 10. 2009 8:22
Comments