PODPORUJEME‎ > ‎

Klub seniorů ČVUT

Vznik
Klubu seniorů ČVUT byl založen někdy okolo roku 1970 na popud tehdejšího pana rektora. Vysokoškolský výbor ROH tak dal podnět všem výborům ROH na fakultách a útvarech ČVUT. Z poslední kontroly, která proběhla v roce 2009, je nyní evidováno 69 registrovaných členů. V seznamu již nejsou zahrnuti ti, kteří se z různých důvodů nemohou účastnit pravidelných schůzek.

Výbor Klubu seniorů ČVUT (zvolený 11. ledna 2010)
Předseda: prof. Ing.arch. Josef Pechar, DrSc.
Členové: Čadová Blanka,  Horák Stanislav,  Kadlecová Jana,  Kolář Ladislav,  Kratochvílová Milada,  Novák Jaroslav,  Šindlerová Libuše,
Štemberk Jiří.
Revizní komise: Bernhartová Milada,  Krobová Jaroslava,  Voráčková Ludmila
 
Kontakt
Stanislav Horák, email: horak35@volny.cz, mob. 737 951 180
Jaroslav Novák, email: novakj@fsv.cvut.cz,  mob. 607 511 468, tel. 222 958 524
 
Chcete-li se podílet na aktivitách Klubu seniorů ČVUT, či podnikat společné akce, zájezdy, účastnit se přednášek či se podílet na jejich organizaci, kontaktujte pana Horáka či Nováka na výše uvedených kontaktech :)
 

 
PŘEDNÁŠKY
Klub seniorů ČVUT pro vás pod vedením svého předsedy prof. Ing. arch. Josefa Pechara, DrSc. pravidelně jednou měsíčně připravuje zajímavé populárně naučné přednášky na nejrůžněší témata, připravované předními odborníky a technickými experty nejen z prostředí ČVUT v Praze. Dámský klub ČVUT vás tímto srdečně zve na následující sérii přednášek v roce 2010 :

 
Zásady zdravé výživy - pondělí 1. února 2010
 
Pořádá: Klub seniorů ČVUT (jednatel doc. Ing. Jaroslav Novák, CSc., novakj@fsv.cvut.cz , tel. 224 353 867)
Typ akce: odborná přednáška

Datum: pondělí 1. února 2010
Čas: od 14°° hodin
Lokalita: Kongresový sál Fakulty strojní ČVUT, Technická 4, Praha 6 - Dejvice
 
Popis: Jak se orientovat v záplavě různých názorů, doporučení a reklam.
Přednáší: prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., přednosta II. interní kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha.
 

   
Chopin v Čechách - pondělí 1. března 2010
 
Pořádá: Klub seniorů ČVUT (jednatel doc. Ing. Jaroslav Novák, CSc., novakj@fsv.cvut.cz , tel. 224 353 867)
Typ akce: odborná přednáška

Datum: pondělí 1. února 2010
Čas: od 14°° hodin
Lokalita: Kongresový sál Fakulty strojní ČVUT, Technická 4, Praha 6 - Dejvice
 
Popis: Dvousté výročí narození Frederyka Chopina a padesátileté trvání jeho hudebních festivalů v Čechách.
Přednáší: Akad. malíř Osvald Klapper, spoluzakladatel festivalů F. Chopina v Čechách, Praha.
 

   
Regionálně o globálním oteplování - pondělí 12. dubna 2010
 
Pořádá: Klub seniorů ČVUT (jednatel doc. Ing. Jaroslav Novák, CSc., novakj@fsv.cvut.cz , tel. 224 353 867)
Typ akce: odborná přednáška

Datum: pondělí 1. února 2010
Čas: od 14°° hodin
Lokalita: Kongresový sál Fakulty strojní ČVUT, Technická 4, Praha 6 - Dejvice
 
Popis: Vnímání a realita zemského klimatu.
Přednáší: prof. Ing. Miroslav Kutílek, DrSc.
  

 
Současné české výtvarné umění - pondělí 7. června 2010
 
Pořádá: Klub seniorů ČVUT (jednatel doc. Ing. Jaroslav Novák, CSc., novakj@fsv.cvut.cz , tel. 224 353 867)
Typ akce: odborná přednáška

Datum: pondělí 7. června 2010
Čas: od 14°° hodin
Lokalita: Kongresový sál Fakulty strojní ČVUT, Technická 4, Praha 6 - Dejvice
 
Popis: Vývoj a proměny českého výtvarného umění v posledních desetiletích.
Přednáší: PhDr. Jiří Ševčík, CSc., Dr.h.c., prorektor Akademie výtvarných umění, Praha.
 

  
Významné stavby Prahy 6 - pondělí 13. září 2010
 
  Pořádá: Klub seniorů ČVUT (jednatel doc. Ing. Jaroslav Novák, CSc., novakj@fsv.cvut.cz , tel. 224 353 867)Typ akce: odborná přednáška

Datum: pondělí 13. září 2010
Čas: od 14°° hodin
Lokalita: Kongresový sál Fakulty strojní ČVUT, Technická 4, Praha 6 - Dejvice
 
Popis: Architektura a urbanistické utváření Prahy 6, v návaznosti na výstavbu a knihu "Slavné stavby Prahy 6".
Přednáší: Prof. Ing. arch. Petr Ulrich, CSc., katedra architektury Fakulty stavební ČVUT, Praha.
 

   
Podzemní dopravní stavby v Praze - pondělí 4. října 2010
 
Pořádá: Klub seniorů ČVUT (jednatel doc. Ing. Jaroslav Novák, CSc., novakj@fsv.cvut.cz , tel. 224 353 867)
Typ akce: odborná přednáška

Datum: pondělí 4. října 2010
Čas: od 14°° hodin
Lokalita: Kongresový sál Fakulty strojní ČVUT, Technická 4, Praha 6 - Dejvice
 
Popis: Současnost a budoucnost řešení podzemních silničních staveb a metra.
Přednáší: Prof. Ing. Jiří Barták, DrSc., katedra geotechniky Fakulty stavební ČVUT, Praha. 
 

 
Nové uplatnění a ochrana historické průmyslové architektury - pondělí 8. listopadu 2010
 
Pořádá: Klub seniorů ČVUT (jednatel doc. Ing. Jaroslav Novák, CSc., novakj@fsv.cvut.cz , tel. 224 353 867)
Typ akce: odborná přednáška

Datum: pondělí 8. listopadu 2010
Čas: od 14°° hodin
Lokalita: Kongresový sál Fakulty strojní ČVUT, Technická 4, Praha 6 - Dejvice
 
Popis: Možnosti a problémy využití a ochrany průmyslových budov a areálů.
Přednáší: PhDr. Benjamin Fragner, ředitel Výzkumného centra průmyslového dědictví ČVUT, Praha. 
 

 
Úspěchy a perspektivy VaV činnosti ČVUT - pondělí 13. 12. 2010
 
Pořádá: Klub seniorů ČVUT (jednatel doc. Ing. Jaroslav Novák, CSc., novakj@fsv.cvut.cz , tel. 224 353 867)
Typ akce: odborná přednáška

Datum: pondělí 13. prosince 2010
Čas: od 14°° hodin
Lokalita: Kongresový sál Fakulty strojní ČVUT, Technická 4, Praha 6 - Dejvice
 
Popis: Úspěchy a pespektivy vědeckovýzkumné činnosti ČVUT.
Přednáší: prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., rektor ČVUT, Praha. 
Comments