PODPORUJEME‎ > ‎

Kalendář ČVUT

Dvanáct neohrožených žen na cestě do neznáma aneb Pro děti cokoliv !

KALENDÁŘ ČVUT 2010: www.kalendarcvut.cz

Školka ČVUT: http://skolka.fd.cvut.cz/

Zejména v posledních letech, kdy vysoce stoupla porodnost, se mladé rodiny potýkají s nedostatkem zařízení, které by umožnovaly rodičům klidný návrat do zaměstnání a jejich potomkům péči a vzdělávání na kvalitní úrovni. Mateřských školek je obecně málo, na území hl.m. Prahy se již začíná jednat o problém.

ČVUT se proto rozhodlo vyjít vstříct svým zaměstnancům a studentům a založit první Universitní mateřskou školku Lvíčata ČVUT. Tímto krokem by tak ČVUT umožnila svým zaměstnancům dřívější návrat z rodičovské dovolené a studentům by umožnila dostudovat i v případě založení rodiny v průběhu studia. Dalším podnětem pro realizaci byla anketa, která proběhla mezi zaměstnanci a studenty ČVUT, kde se ve prospěch školky vyjádřilo 98,4% zúčastněných zaměstnanců a 89,3% zúčastněných studentů.

Kapacita školky bude 50 dětí, které budou rozděleny do 3 heterogenních tříd. Dětem se kromě odborné péče dostane i předškolního vzdělání v závislosti na jejich schopnostech. Svou organizací se bude školka snažit přizpůsobit programu a časovým požadavkům rodičů. Školka bude situována v přízemí Masarykovy koleje v prostorách univerzitního kampusu v Dejvicích. Tato lokalita byla zvolena jako nejvhodnější vzhledem ke své centrální poloze a je v docházkové vzdálenosti z rektorátu, většiny fakult i studentských kolejí.

V současné době se dokončuje stavební projekt a projekt interiéru MŠ.

Zároveň jsme spustili projekt „Kalendář ČVUT 2010”, který vznikl z myšlenky pomoci při vzniku Universitní školky Lvíčata ČVUT.

V tomto úžasném kalendáři najdete 12 půvabných zaměstnankyň ČVUT z různých fakult a součástí, které vás coby ztepilé Amazonky budou měsíc po měsíci provázet po tajuplné cestě do bájné země blahobytu, klidu a vzdělanosti.

Tímto projektem bychom rádi podpořili a napomohli studentům, studentkám a mladým zaměstnancům ČVUT. Vzhledem k omezeným možnostem financování vznikající MŠ půjde veškerý výtěžek z prodeje Kalendáře ČVUT 2010 na zvláštní účet, zřízený na podporu vzniku MŠ Lvíčata ČVUT.

Další informace o projektu UNIVERZITNÍ ŠKOLKA ČVUT: http://skolka.fd.cvut.cz/KŘEST KALENDÁŘE
  • Kalendář byl slavnostně pokřtěn panem rektorem Václavem Havlíčkem dne 9. 11. 2009. Kmotrou byla předsedkyně Dámského klubu ČVUT Marie Havlíčková. Další informace viz. STALO SE - rok 2009 /2.
PODPORA PRODEJE KALENDÁŘE
  • Dámský klub ČVUT podpoří vznik MŠ LVÍČATA prodejem kalendáře na vánoční narozeninové oslavě dne 16. prosince 2009 - viz. AKTUALITY - AKCE.Comments