KONTAKT


Kontaktní informace - DÁMSKÝ KLUB ČVUT o. s.

Název: občanské sdružení Dámský klub ČVUT
Se sídlem: České vysoké učení technické v Praze, Zikova 4, 166 36  Praha 6
Webové stránky: http://damy.cvut.cz/
Email: damskyklubcvut@gmail.com
IČO: 26575060
Číslo účtu: 43-3999980297   Kód banky: 0100 (Komerční banka, a.s.)
Datum vzniku: 15. 12. 2008   (Seznam občanských sdružení MV ČR)

Složení předsednictva a volené funkce:

 Ing. Marie Havlíčková
předsedkyně
 mariehavlickova@seznam.cz  606 218 728
 Ing. Adéla Chrastinová
místopředsedkyně  adela.chrastinova@fit.cvut.cz  606 779 999
 Bc. Jindra Vojíková členka předsednictva
 jindra.vojikova@fit.cvut.cz
 777 200 281
 Ing. Libuše Deylová kontrolorka účtu
 libuse.deylova@volny.cz  


Děkujeme:
  • Autorka loga DK:  Ing. Marika Hrdinová
  • Autorka a správce webových stránek (informace, obsah, grafika) http://damy.cvut.cz :  Ing. Adéla Chrastinová.  Poskytovatel a správce domény: Výpočetní a informační centrum ČVUT (Petr Novotný).  Používá technologii Google Webs.
  • Správce, administrátor a moderátor emailové konference Damy@lists.trustica.cz : Ing. Adéla Chrastinová.  Poskytovatel a správce serveru Trustica s.r.o. (Ing. Michal Medvecký).
  • Správce financí:  Ing. Marie Havlíčková
  • Správce bankovního účtu: Ing. Marie Havlíčková, Ing. Adéla Chrastinová, PhDr. Vivienne Soyková
  • Kontrolorka účtu: Ing. Libuše Deylová
  • DĚKUJEME všem členkám a členům Dámského klubu ČVUT, všem našim příznivcům i sympatizantům a všem, kteří nás podporují a pomáhají nám či poskytují prostředky k naplňování našich společných vizí a cílů :)  DĚKUJEME!

Poznámka: tyto webové stránky (včetně pořízení domény) byly vytvořeny a jsou spravovány zdarma a s jejich používáním se neváží žádné finanční výdaje na účet Dámského klubu ČVUT, kromě energie a volného času, který je věnován jejich správě a aktualizacím.FACEBOOK

Dámský klub ČVUT má svou stránku také v aplikaci FaceBook. Stát fanouškem Dámského klubu ČVUT na FaceBooku se můžete stát prostřednictvím tohoto odkazu: Dámský klub ČVUT (nutná je registrace v aplikaci FaceBook).Dámský klub ČVUT je unikátním sdružením žen technické univerzity (doposud nemáme žádné informace o klubu podobného zaměření na jiných univerzitách v Evropě ani jinde ve světě).  Mezi HLAVNÍ CÍLE Dámského klubu ČVUT patří zejména organizování odborných, kulturních a společenských akcí - jednak pro své členy a členky a zároveň také pro celou akademickou obec a přátele ČVUT v Praze, podpora a vyvíjení aktivit za účelem pomoci zaměstnankyním, studentkám i zájemkyním o studium ve vztahu k pracovním a studijním podmínkám, a aktivit vedoucím ke zvýšení počtu žen studujících technické obory na ČVUT, osvětová činnost, zaměřená na zlepšení informovanosti o studiu na ČVUT, pomoc studentům ČVUT se speciálními potřebami, podpora spolupráce s Handicapovou poradnou ČVUT  v rámci CIPS a centrem TEREZA pro zrakově postižené studenty, výměna zkušeností a vyhledávání osobností (hlavně žen), zprostředkování odborných kontaktů a setkávání s význačnými osobnostmi, zejména ženami - pořádání odborných seminářů a neformálních setkání, spolupráce s dalšími subjekty podobného zaměření činnosti - další občanská sdružení a spolky na ČVUT - např. Klub seniorů ČVUT nebo NADACE "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových", poskytnutí prostoru pro přátelská setkávání členek/členů Dámského klubu ČVUT a jejich přátel a především pak snaha o podporu dobrého tvůrčího i komunikačního prostředí na ČVUT v Praze. A v neposlední řadě také snaha  zvititelňovat a propagovat naši činnost uvnitř i vně ČVUT a tím rozšiřovat členskou základnu a okruh  sympatizantů a přátel Dámského klubu ČVUT o nové zanícené a nadšené tváře, které nás budou podporovat a pomáhat nám v naplňování našich společných cílů :)

K datu 1. 1. 2010  má Dámský klub ČVUT 42 registrovaných členek a členů, z nichž se většina aktivně podílí na organizaci a náplni cílů klubu, a dalších 30 registrovaných sympatizantů, kteří jsou pravidelně informováni o aktivitách klubu prostřednictvím emailové konference.České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult  (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 20 000 studentů. Pro akademický rok 2009/10 nabízí ČVUT v Praze svým studentům 85 studijních programů a v rámci nich 323 studijních oborů. ČVUT vychovává moderní odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu.

ČVUT se v tomto roce umístilo mezi 400 nejlepšími univerzitami světa, které vyhodnocovaly britské The Times. Mezi světovými technickými univerzitami obsadilo 171. místo.

ČVUT dlouhodobě zaštiťuje technologický výzkum a vývoj nejmodernějších technologií v této zemi. Příkladem je Centrum Josefa Božka zaměřené na automobilový průmysl spolupracující s řadou mezinárodních firem automobilového průmyslu, robotické centrum nebo centra R&D přímo na ČVUT, jako Ericsson a Vodafone v mobilních komunikacích. Škola také spolupracuje s velkou řadou globálních hráčů, jako jsou ABB, Bosch, Daimler, GE, GTS Novera, Hitachi, Honeywell, McKinsey, Rockwell, Siemens, Skanska, Škoda-Volkswagen a Toyota.
Podřízené stránky (1): Emailová konference
Comments