SLOVO ÚVODEM

Dámský klub ČVUT: od myšlenky k jeho uskutečnění
S nápadem založit Dámský klub při ČVUT v Praze si pohrávám již několik let.
Od původní představy přátelského setkávání žen a podpory tvůrčího prostředí s jasně definovanými cíli vedla delší klikatá cesta. Představa založit Dámský klub vykrystalizovala, díky společnému úsilí členek a dalších sympatizujících žen, do konkrétní podoby v listopadu 2008, kdy jsme podaly žádost o registraci občanského sdružení. Dámský Klub ČVUT se tak stal unikátním sdružením žen technické univerzity. (Doposud nemáme žádné informace o Klubu podobného zaměření na jiných univerzitách v Evropě ani jinde ve světě.)

Názvem Dámský klub vyjadřujeme plně jeho směřování. Členky a příznivci Klubu chtějí vložit do činnosti Klubu své tvůrčí nápady, svůj volný čas a přitom se ještě smysluplně bavit. Chtějí zachovávat morální a etické principy a svou činností je dále podporovat a šířit. Zkratkou ČVUT vyjadřujeme náš vztah k organizaci, jako její absolventky, zaměstnankyně, studentky nebo jen sympatizantky.

Současnými členkami Klubu jsou ženy se vztahem k ČVUT bez ohledu na věk, postavení a zájmy, společné jsou jim však cíle Klubu. Nejvíce si ceníme skutečnosti, že jsme sdružením, které spojuje rozdílné jedinečné osobnosti, které se navzájem doplňují a názorově obohacují. Tím vzniká velmi zajímavá platforma pro tuto klubovou činnost.

Členky Klubu se chtějí  společně setkávat, sdělovat si své zkušenosti a zážitky,  a zejména organizovat společenské a kulturní akce, podporovat ženy a studentky na ČVUT, zvát mezi sebe známé a výjimečné osobnosti, oslovovat úspěšné ženy ČVUT, podporovat handicapované a  podílet se na smysluplných projektech, které napomohou dalšímu rozvoji ČVUT i jeho pracovníků a studentů.

Dámský klub je otevřený a přátelsky nakloněný všem ženám i mužům bez rozdílu. Dovoluji si tímto do našich řad pozvat další zájemce, které naše klubová činnost oslovila, a kteří s námi chtějí sdílet a naplňovat jeho program..
Dámský klub ČVUT vstupuje do dalšího nového období se sebevědomím, elánem a nemalými plány.

Jsem přesvědčena, že Vám naše stránky  poskytnou dostatek informací o našem Klubu, o programu, aktivitách a plánech.
Přeji naší společné činnosti hodně úspěchů!

                                                                                                                       Ing. Marie Havlíčková, předsedkyně