NAŠE CÍLE

Cíle činnosti občanského sdružení Dámský klub ČVUT
  1. Organizování odborných, kulturních a společenských akcí - jednak pro své členy a členky a zároveň také pro celou akademickou obec a přátele ČVUT v Praze
  2. Vyvíjet aktivity za účelem pomoci zaměstnankyním, studentkám i zájemkyním o studium na ČVUT v Praze v rámci možností Dámského klubu ČVUT
  3. Podpora aktivit ČVUT v Praze ve vztahu k pracovním a studijním podmínkám zaměstnanců a studentů, a aktivit vedoucím ke zvýšení počtu žen studujících technické obory na ČVUT (například formou podpory založení Univerzitní mateřské školky Lvíčata ČVUT)
  4. Osvětová činnost, zaměřená na zlepšení informovanosti o studiu a možnostech studia na ČVUT v Praze (např. formou spolupráce s ÚVIČ ČVUT a Institutem intermédií ČVUT při pořádání společných zábavně naučných aktivit pro děti nejen z městské části Prahy 6)
  5. Pomoc studentům ČVUT se speciálními potřebami, podpora spolupráce s handicapovou poradnou ČVUT  a centrem TEREZA pro zrakově postižené studenty
  6. Výměna zkušeností, vyhledávání osobností (hlavně žen), zprostředkování odborných kontaktů a setkávání s význačnými osobnostmi, zejména ženami - pořádání odborných seminářů a neformálních setkání
  7. Spolupráce s dalšími subjekty podobného zaměření činnosti - další občanská sdružení a spolky na ČVUT (např. Klub seniorů ČVUT, NADACE "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových")
  8. Poskytnutí prostoru pro přátelská setkávání členek/členů Dámského klubu ČVUT a jejich přátel
  9. Podpora dobrého tvůrčího i komunikačního prostředí na ČVUT v Praze
A v neposlední řadě také zvititelňovat a propagovat naši činnost uvnitř i vně ČVUT a tím rozšiřovat členskou základnu a okruh  sympatizantů a přátel Dámského klubu ČVUT o nové zanícené a nadšené tváře, které nás budou podporovat a pomáhat nám v naplňování našich společných cílů :)
Comments