AKTUALITY - AKCE

Pozvánky na nejbližší společné akce členů a členek Dámského klubu ČVUT (řazeno chronologicky). Chcete-li upozornit na významnou událost s dopadem na naplění cílů Dámského klubu ČVUT, kontaktujte prosím správce na emailu adela@chrastinova.cz .


Parník ČVUT ve stylu "30. léta" - čtvrtek 10. května 2012

PořádáDámský klub ČVUT (Ing. Adéla Chrastinová, Ing. Jan Zárybnický, Bc. Jindra Vojíková, doc. Alena Šolcová, Ing. Marie Havlíčková, Radek Doubrava) ve spolupráci s Rektorátem ČVUT (Mgr. Andrea Vondráková, Romana Šimonová, prof. Jiří Bíla), Studentskou unií ČVUT (Ing. Tomáš Zloch, Pavla Slezáková) a se STOHem - klubem STOlních Her - klub Studentské unie ČVUT (Dita Lazárková)
Typ akce: Neformální společenská akce pro akademickou obec a zaměstnance ČVUT s cílem zlepšit, zpestřit a utužit vzájemné společné vztahy v souladu s cíli a posláním Dámského klubu ČVUT :)
 
Datum: čtvrtek 10. května 2012
Plavba: od 19:00 do 21:00 hodin
LokalitaParník VISLA, Vltava, Praha
Naloďování: od 18:30 do 19:00 hodin, Rašínovo nábřeží (na přístavišti mezi Palackého a Železničním mostem u  Palackého náměstí, kousek proti proudu od Palackého náměstí)

VSTUPENKY:
Dobrovolné vstupné činí 200 CZK na osobu
(v ceně je zahrnuta tříhodinová plavba po Vltavě s programem, welcome drinkem a občerstvením)
Prodej: Informační centrum Rektorátu ČVUT (rohový vchod Kloknerův ústav), Zikova 4, Praha 6 - Dejvice
V pracovní dny od 8:00 do 18:00 hodin
Kontakt: Romana Šimonová, tel. 22435 9952

Kontakt: Ing. Adéla Chrastinová, adela.chrastinova@fit.cvut.cz
Další informace: ZDE
 

 

Se srdečným pozdravem
Váš Dámský klub ČVUT