محصولات شرکت آبهای معدنی دماوند .Products of Damavand Mineral Waters co


آب معدنی دماوند
با طراحی جدید
در سه اندازه یک و نیم لیتری و یک لیتری و  نیم لیتری
Damavand Mineral Water
Specially offered its dynamic, modern and sportive style


آب گاز دار دماوند
پر انرژی، با نشاط
در دو اندازه ۱/۲۵۰ لیتری و ۳۰۰ میلی لیتر

Damavand Sparking Water
Lively, Dynamicتاپسیا نوشیدنی لحظه های شاد
تاپسیا لیمویی
شادی با طعم نشاط آور لیمو
در دو اندازه ۱/۲۵۰ لیتری و ۳۰۰ میلی لیتر

تهیه شده از آب دماوند وعصاره های ممتاز از اتحادیه اروپا
Topsia Lemon
Happiness coming from the fresh relief of Lemon

تاپسیا پرتقالی
شادی با طعم خوش پرتقال
در دو اندازه ۱/۲۵۰ لیتری و ۳۰۰ میلی لیتر

تهیه شده از آب دماوند وعصاره های ممتاز از اتحادیه اروپا
Topsia Orange
Happiness coming from the great taste of Orange

Topsia for Happy Moments
تاپسیا تروپیکال
شادی با طعم مطبوع میوه های استوایی
در دو اندازه ۱/۲۵۰ لیتری و ۳۰۰ میلی لیتر
تهیه شده از آب دماوند وعصاره های ممتاز از اتحادیه اروپا
Topsia Tropical
Happiness coming from the exquisite flavor of Tropical fruits

تاپسیا کولا
شادی با طعم وسوسه انگیز کولا
در دو اندازه ۱/۲۵۰ لیتری و ۳۰۰ میلی لیتر
تهیه شده از آب دماوند وعصاره های ممتاز از اتحادیه اروپا
Topsia Cola
Happiness coming from the irresistible taste of Cola