Αρχική σελίδα

ΔΑΜΑΝΙΑ

Μονοφατσίου Κρήτης

Με λίγα χρόνια καθυστέρηση είμαστε και εμείς εδώ

Η μεγάλη παρέα των Δαμανιανών νέων και όχι μόνο βρίσκεται εδώ 

Εδώ συλογάται ο Πυθαγόρας