Esperanto-tools‎ > ‎

Firefox på dansk og Esperanto

Firefox på Esperanto hentes her:
http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all.html

Dansk sprogpakke + sprogskifter hentes her:
http://mozilladanmark.dk/produkter/firefox/

Quick Locale Switcher er en lidt smartere sprogskifter og kan hentes her:
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/1333


Comments