Tuởng Niệm - In Memoriam


 

 

 Truờng Trung Học Kỹ Thuật QGNT Sài Gòn
ThumbnailTrang Phân Ưu Ngô Văn Hùng KT 731
Trang Phân Ưu Mẹ KT QGNT Cụ Bà TRẦN THỊ THO -Trang Phân Ưu Phan Thị Lý Oanh KT 74 


Trang Phân Ưu Thầy NGUYỄN NGỌC ANH 


 

Hình Ảnh viếng Tang LễThầy HUỲNH XUÂN CUƠNG

Giáo sư HUỲNH SƠN CƯƠNG


Trang Phân Ưu Hiền thê Giáo sư Hồ Văn Miêng 07/2017Trang Phân Ưu Mẹ KT QGNT Cụ Bà Maria Vũ Thị Lan

 Trang Phân Ưu Lưu Văn Nhân KT 721 06/2016
Bản Cáo Phó Phu Nhân Thầy Trần Khắc Luợng 2015 

 Trang Phân Ưu Gia Đình Kỹ Thuật 08/2015 

Trang Phân Ưu Thân phụ của Thầy Huỳnh Thanh Hải

 Trang Phân Ưu Giáo Sư BÙI VĂN HANH 

 Trang Phân Ưu Thầy NGÔ ĐỨC HẢI 2015

  Tang Lễ Thầy Ngô Đức Hải   

Lễ Cầu Siêu 49 Ngày Thầy NGÔ ĐỨC HẢI


  Tang Lễ Thầy ĐẶNG TRẦN  2014

Trang Phân Ưu Mẹ QGNT KT 711 - Bà Maria Phạm Thị Lan 

Lễ An Táng Huynh Truởng HOÀNG PHAN 2011

ALBUM HOÀNG PHAN

Tang Lễ Thầy ĐỖ ĐẠI THANH VÂN 2011

Cùng Thuơng Tiếc Thầy NGUYỄN CAO MỸ 2011


  Bản Cáo Phó Mẹ QGNT KT PhạmMinhHùng2009
1. Thầy Đỗ Đại Thanh Vân (2011)
 
2 . Thầy Nguyễn Cao Mỹ (09/10/2011)
Michael CaoMy Nguyen Scholarship
 
3. Thầy Bùi Dã 
 
4. Thầy Bùi Văn Đắc 
 
5. Thầy Phan Tấn Chữ  ( 26/8/1979 )   
 
6. Thầy Hồ Văn Thành 
 
7. Thầy Nguyễn Duy Định 
 
8.  Thầy Vũ Văn Đường,
Tuỳ phái nhân viên văn phòng   
 
9. Trung Tá Nguyễn Hữu Thông,
Hiệu trưởng đầu tiên TH/KTQGNT Saigon.
(không rõ ngày tạ thế )
 

10. Thầy Nguyễn Văn Hồng ( 11/2005) 
 
11.Thầy Nguyễn Xuân Nghiên  niên khóa 65-66

12.Thầy Ngô Đức Tựu ,Tổng Giám Thị KT/QGNT
(Truớc Thầy Bùi Văn Đắc)
 

13. Thầy Đặng Mạnh Cuờng ( 2009 )
 
 
14. Thầy Đặng Trần Dư,
Cựu Hiệu Trưởng trường QGNT Phổ Thông 
 Cựu Hiệu Trưởng Trường Kỹ Thuật QGNT
 Sanjose California Tuesday, August 12, 2014
 
 
15. Thầy Ngô Đức Hải  (03/06/2015) tai Sanjose California Hoa Kỳ

16. Thầy Nguyễn Thế Thọ ( 04/27/2016 )

17. Thầy Huỳnh Xuân Cuơng  ( 08/27/2017)

18.  Thầy NGUYỄN NGỌC ANH ( 05/04/2017)


 
 
 
 
 
Về Học Sinh:
1.  Hoàng Phan Cư KT 72 ( 2011) 
 
***
 
2. Nguyễn Ngọc Giao KT 73
 
3 Đỗ Khắc Hùng KT 73
 
4. Võ Minh Chánh KT 73
 
5.   Hoàng Xuân Sỹ KT 73

6. Nguyễn Duy Hy KT 73.
 9/21/2017
 
*** 
7. Lê Phúc Hiền KT74   (  01/20/2014 )
 
***

8.Diệp quang Phuớc KT 711 Tạ thế  25/10/1979
 
***

9. Nguyễn Văn Thành KT 721  
 10. Trần Đông Phuớc KT 721
 
11. Tiến KT 721
 
12. Khâm KT 721
 
13.  Bùi Văn Trung  KT 721 ( 2012)
14. Lưu Văn Nhân KT 721   06/20/2016
 
***
 
15. Đỗ Khắc Nghiã  KT 722  
 
16. Phạm Xuân Khải  KT 722 (2006 )
 
17. Nguyễn Hoàng Lai KT 722  ( 07/12/2014)
 
 
 
***
 
18. Buì Vĩnh Phuơng KT 732( 2011)
 
19.  Vũ đình Khanh , KT 732  (07/2013)
 
***
 
20. Nguyễn Kim Chung A   KT 731
 
21.Nguyễn Như Mạnh    KT 731
22.    Nguyễn Như Hùng ( 1975)
23. Ngô Văn Hùng KT 731
 
 
***
 
24.Nguyễn Minh Quyến KTCN
 
25 .  Nguyễn Minh Quý QKT 75
 
 
 

Truờng Trung Học Kỹ Thuật QGNT Sài Gòn
__._,_.___
 
 Trang Tuởng Niệm Truờng Trung Học Kỹ Thuật QGNT SÀI GÒN

All of the Contents included on thís site,such as ,but not limited ,text,graphics ,logos ,is the Property of TRUNGHOCKTSAIGON and is protected by United Stated and international copyright law.Content Reponsibility : lebinhdinh@sbcglobal.net 
Copyright: 2009 ,2010,2011,2012 ,2013 , 2014 ,2015,2016,2017,2018
Gia Dinh Ky Thuat QGNT  ,All rights reserved .
 
Revísed : 04/28/2019

 
 
 

Comments