Trang Phân Ưu Cô Đặng Thi Thanh Long





 Cô Đặng Thị Thanh Long dạy Nữ Công gia chánh KTGD



THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


 Xin Báo với Gia Đình Kỹ Thuật.
Cô Đặng Thị Thanh Long dạy Nữ Công gia chánh KTGD đã mất sáng mùng 1 Tết.
Nhóm Bạn Kỹ thuật sẽ đến Phúng viếng vào lúc 17:00 pm chiều nay 27/1/2020
 ( mùng 3 Tết )
Tại số 132 Đường Hoà Hưng .f13 . Q10.
Mong Quý Bạn bớt chút thời gian cùng đến thắp hương cho Cô
KP Thông tin

Kim Phương KT74
________


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin Giáo sư :
ĐẶNG THỊ THANH LONG
Nguyên Giáo sư Nữ công gia chánh thuộc Xưởng Kinh tế gia đình Trường Trung Học Kỹ Thuật QGNT Saigon.
 Đã tạ thế tại Saigon Việt Nam ngày 25 tháng giêng năm 2020 hưởng thọ 81 tuổi.

Xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh Giáo sư sớm siêu thăng miển lạc cảnh.

Gia đình Đỗ Trọng Hòa.-Tokyo-JAPAN.-
_____________

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Em rất đau buồn khi hay tin
 Cô THANH LONG đã qua đời vào ngày 25/1/2020.
Em xin thành thật chia buồn đến gia đình 
Mong Cô sớm về nơi cõi PHÂT.
Em Hát KT 721 
_____________

Hình Ảnh Tang lễ Cô THANH LONG:

Hình Ảnh Lễ Tang Cô Thanh Long 2/2/2020

image1.JPG
T H À N H  K Í N H  P H Â N  Ư U
Gia Đình Kỹ Thuật QGNT

Gia Dinh Ky Thuat QGNT 




















Comments