9.6.1 Förbundsmedaljer

Till Dalarnas Pistolskyttekrets utdelade förbundsmedaljer

Svenska Pistolskytteförbundets förtjänstmedalj i guld. 

Lennart Carle Falun     1990 


 
 Medalj i guld  Miniatyr

"Till välkänd och allmänt aktad svensk medborgare, man eller kvinna, som under lång tid - i regel minst 15 år - nedlagt ett förtjänstfullt och framgångsriks arbete för det nationella pistolskyttets allmänna utveckling i vårt land. För att komma ifråga bör vederbörande tidigare ha erhållit förbundets förtjänstmedalj i silver.

Den, som tidigare belönats med förbundets förtjänstmedalj i guld och som därefter under en tid av minst ytterliga tio år nedlagt ett förtjänstfullt arbete för det nationella pistolskyttet, kan tilldelas förbundets förtjänstmedalj i guld med eklövskrans (applicerad på bandet)."       

Under ett och samma år må i regel inte utdelas mer än högst två medaljer i guld och tio i silver.

Svenska Pistolskytteförbundets förtjänstmedalj i silver.

 Paul HellqvistFalun 1959 
 Gösta WetterhallFalun 1960 
 Olle CarlssonLudvika 1961 
 Sam LawsonMora 1962 
 Helge BondeBorlänge 1965 
 Göte PetterssonHedemora 1965 
 John EricssonLudvika 1967 
 Henry DahlbergRot 1968 
 Hans G. HanssonBorlänge 1969 
 Sune BerglundMora 1969 
 Holger OlssonHedemora 1970 
 Lennart CarleFalun 1970 
 Erik ForsbergSmedjebacken 1986 
 Sven-Erik MasesFalun 1996 
 Lena SjögrenBorlänge 2015 "Till välkänd och aktad svensk medborgare, man eller kvinna, som under lång tid - i regel minst 8 år - nedlagt ett förtjänstfullt och framgångsrikt arbete för det nationella pistolskyttet, varvid detta arbete i allmänhet bör ha gagnat förbundets verksamhet såväl inom, som utom den egna föreningen."Under ett och samma år må i regel inte utdelas mer än högst två medaljer i guld och tio i silver.

Comments