Dalarnas Pistolskyttekrets

    

   Välkommen till 

  Dalakretsen!

 

Farväl, grymma värld...

skickad 16 okt. 2018 20:21 av Mats Dahlstedt

Fr.o.m. idag (2018-10-17) underhålls inte längre denna sida.

Alla uppdateringar görs istället på den nya sidan som du hittar på www.dalakretsen.se

Sidan kommer dock att finnas kvar tills vidare men kan komma att försvinna med kort varsel.

mvhwebmaster


Moraträffen inställd

skickad 26 juli 2018 04:42 av Mats Dahlstedt   [ uppdaterad 26 juli 2018 04:44 ]

Pga. eldförbudet ställs Moraträffen in i år.
Precisionstävlingen skulle ha hållts 28/7.


Kurs - PPC - Inställd!

skickad 25 apr. 2018 18:15 av Mats Dahlstedt   [ uppdaterad 26 apr. 2018 07:49 ]


Tyvärr måste kursen hastigt ställas in pga hälsoskäl.
Vi beklagar de snabba vändningarna och hoppas kunna 
återkomma vid ett senare tillfälle.Med kort varsel erbjuds nu en kurs i PPC-skytte i Falun 5/5 9-13.
Antalet kursdeltagare är begränsat till 9 personer. Först till kvarn.
Kursen kan komma att ställas in vid för få anmälda.

Se inbjudan längst ner.

Inbjudan kurs mental träning

skickad 2 apr. 2018 21:18 av Mats Dahlstedt

Se bifogad inbjudan.

Dalaserierna

skickad 2 apr. 2018 21:16 av Mats Dahlstedt

Ni vet väl om att kretsserietävlingarna i fält och precision finns på egna sidor?

Se menyn 4.2 resp. 4.3.


Bidrag till tävlingsarrangörer

skickad 4 feb. 2018 18:53 av Mats Dahlstedt

De 20 kretsmästerskap i fältskytte som genomförts de senaste 10 åren har arrangerats av endast sex föreningar (ytterligare två föreningar har varit delaktiga). För att få en ökad variation av tävlingsarrangörer inom kretsen har kretsstyrelsen beslutat utge bidrag i olika nivåer.

Syftet är att stötta kretsföreningar som ej arrangerat tävlingar under en längre period (3 år eller längre) och hjälpa dessa att komma igång igen.

Bidraget betalas ut i form av en kredit hos GESAB. Föreningen beställer vad den behöver och GESAB kommer att fakturera ovanstående belopp till Dalakretsen. Resterande belopp samt eventuella fraktkostnader faktureras föreningen.

Antal bidrag kan komma att förändras beroende på vilka behov som finns.


Ansökningsavgift införd

skickad 4 feb. 2018 16:21 av Mats Dahlstedt   [ uppdaterad 4 feb. 2018 20:08 ]

Styrelsen har beslutat införa en ansökningsavgift för skytteföreningar som önskar ansluta sig till Dalarnas Pistolskyttekrets (och därigenom till Svenska Pistolskytteförbundet).

Detta görs dels för att sålla bort oseriösa ansökningar och dels för att täcka den mycket resurskrävande arbetsbördan som en ansökan innebär för kretsstyrelsen.

Avgiften är på 10.000 kr. Summan skall vara inbetald innan någon beredning av ansökan kan göras.
Beslutet gäller fr.o.m. 2018-01-01.


 

Leif I. Ohlsson avliden

skickad 27 jan. 2018 16:33 av Mats Dahlstedt   [ uppdaterad 27 jan. 2018 16:38 ]

Leif I Ohlsson, Hedemora PK, har avlidit i en ålder av 75 år.
Vi minns Leif som en av kretsens eldsjälar.

Pistolskytte var ett av hans allra största intressen och det märkte många av oss; han gav tillbaka så mycket till vår idrott.

Leif var den som lärde många skyttar grunden i skytte och det var han som höll igång nya skyttar genom att ta med dem ut på tävlingar.

2004 förärades han med kretsens förtjänstmedalj i guld som ett tecken på kretsens uppskattning för allt arbete han lagt ner.

Bland många uttryck som myntades av Leif kan nämnas "små höger". Det kom sig av att han råkade säga "sväng höger" när vi egentligen skulle svänga vänster - då kom det raskt: "jag menade små höger".

Vi i kretsen har fått så mycket av Leif och vi kommer att sakna honom.
Vila i frid Leif

Dalarnas Pistolskyttekretsgm Lena Sjögren, ordförande

Kretsen har satt in en gåva till förmån för Leif I Ohlssons Parkinsonfond.
 

Lennart Carle avliden

skickad 17 nov. 2017 04:34 av Mats Dahlstedt   [ uppdaterad 17 nov. 2017 11:51 ]

Den 15:e oktober 2017 förlorade Dalakretsen sin nestor.

Lennart Carle har avlidit i en ålder av 89 år.

Lennart valdes in i dalakretsens styrelse 1966 där han tog positionen som kretssekreterare.
Inför kretsårsmötet 2008 hade han avsagt sig omval efter att ha verkat som kretssekreterare i hela 42 år! 

Lennart var en god källa till en lång erfarenhet av styrelsearbete och som av skytteverksamhet. 
Vi var många som vände oss till Lennart med vårt sökande efter svar.

Hans goda arbete har inte gått någon förbi och han har tilldelats:
Pistolskytteförbundets förtjänstmedalj i silver (1970)
Kretsmedaljen i guld (1982)
Som enda dalaskytt någonsin förärades Lennart med förbundets förtjänstmedalj i guld 1990.

I ett så långt skytteliv finns många meriter. 
Lennart hann skjuta till sig samtliga valörer av:
- Mästarmärket (1977)
- Pistolskyttemärket (1999)
- Rikstävlingsmedaljen (2008)


Som representation för de sportsliga meriterna kan nämnas 8 kretsmästerskapstitlar i
Precisionsskytte, vapengrupp A. Därtill kan räknas ytterligare 6 pallplatser. Med det är Lennart den
mest vinstrika dalaskytten i Precision A.Motionera mera!

skickad 25 okt. 2017 16:27 av Mats Dahlstedt   [ uppdaterad 4 feb. 2018 18:57 ]

I Filarkivet finns numera en ny mall som stöd för de som vill lämna in en motion.
Ladda hem filen, öppna i Microsoft Word, fyll i de olika fälten. Printa sidorna och skriv under.

Det finns också en ny mall om man vill nominera någon till något av kretsens förtjänsttecken.

Mallarna finns i två format, både .dot och .dotx.

EDIT
2018-02-04: Motionsmallarna fungerar inte på ett tillfredsställande sätt (begränsningar i textmängd bl.a.) och har därför plockats bort.
De kommer antagligen att ersättas med en detaljerad instruktion över hur man skriver en motion. 

1-10 of 53