Trang chủ

ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN 3S DUY NHẤT CỦA CỬU LONG TMT Ở ĐÀ NẴNG

                                                                                                                 

 
 

 Xe tải SUZUKI DFSK  900kg

 

    Xe tải TMT SINOTRUCK                              8T5

 

           Xe ben TMT 9T 1 cầu

 

        Xe tải TATA ACE ẤN ĐỘ                                 500kg
 

  Xe tải SUZUKI DFSK 1 tấn

 

          Xe tải TMT 21T5

 

            Xe ben TMT 9T 2 cầu

 

Xe tải TATA SUPER ACE ẤN ĐỘ                          1,2 tấn 
 

     Xe tải TMT 2T4 máy HD

 

          Xe ben TMT 2T5

 

             Xe ben TMT 9T5 1 cầu

Xe tải DAISAKI ISUZU 2T5 3T5
 

    Xe tải TMT 3T5 máy HD

 

           Xe ben TMT 3T5

 

              Xe tải TMT 6T8 2 cầu

 
Xe ben DAISAKI ISUZU 2T1 2T5                             3T5
 

Xe tải TMT SINOTRUCK 6T

 

        Xe ben TMT 5T 2 cầu

 

          Xe tải TMT 8T4 2 cầu

 
 


            Xe tải TMT 7T

 

      Xe ben TMT 6T5 1 cầu

 

             Xe ben HOWO 3 chân

 
 

    Xe tải TMT SINOTRUCK                               7T5

 

      Xe ben TMT 6T5 2 cầu

 

              Xe ben HOWO 4 chân