Chính sách ưu đãi cho sinh viên nhập học

        Trường Đại học Thành Đông xét tuyển Đại học, Cao đẳng dựa trên kết quả học tập năm lớp 12 và cấp học bổng cho những thí sinh có kết quả học tập tốt, cụ thể như sau:
- Tài trợ học bổng 50% với những thí sinh xuất sắc
- Tài trợ học bổng 50% với những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn
- Tài trợ 100% học bổng với những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn & đạt thành tính xuất sắc trong học tập
        Xét học bổng tài trợ do hội đồng khoa học đánh giá dựa trên kết quả từng năm học