Nieuws

Een nieuwe aanpak

Aangezien de vieringen van de Vrijplaats het laatste jaar steeds minder belangstelling van buitenaf trokken, gaan we daarmee stoppen. Toch willen we als kerngroep van de Vrijplaats Daglicht graag bij elkaar blijven komen om samen nieuwe liederen te zingen en daardoor geïnspireerd te worden.
Dat doen we in bijeenkomsten op donderdagavond van 19 tot 21:00 (anderhalf uur). Plaats van samenkomst is het complex van de Sint-Janskerk, Haaksbergerstraat 253. Vooralsnog hebben we de volgende bijeenkomsten gepland:
 • 1 februari,
 • 15 februari,
 • 1 maart,
 • 15 maart,
 • 5 april,
Per avond studeren we enkele (3 tot 5) liturgische liederen in en bespreken die ook. Zo mogelijk rond een bepaald thema. We beperken ons tot hedendaagse liederen met een inhoud die past bij ons profiel. Liederen waarin de christelijke traditie vrijmoedig en in nieuwe woorden en beelden doorklinkt, waarin ruimte is voor twijfel, vragen onzekerheid (Zie ook de pagina Wie zijn wij?).

We zijn geen gesloten groep: iedereen is welkom. We zijn ook geen koor, dus er worden geen zangkunsten vereist. Als een lied te moeilijk blijkt, zullen we het niet zingen, maar luisteren we naar een opname (als die er is) of lezen en bespreken we samen alleen de tekst. Wie mee wil doen kan gewoon binnenlopen. Je kunt ook eerst contact opnemen via ons e-mailadres (KLIK HIER)Vrijplaats (een lied)

Met nieuwe woorden voor een oud verhaal,
niet met een stem versteend in het verleden,
wel in een taal die twijfelt en die vraagt,
zonder de harde leer van zekerheden,
woorden die klinken als een nieuw signaal:
ruimte waar mensen zich gezegend weten.

Woning waar mensen meer dan welkom zijn,
een pleisterplaats om bij elkaar te komen,
waar elk van waarde is die hier verschijnt,
waar lachen is en tranen mogen stromen,
deuren die open staan voor groot en klein,
waar mensen volop nieuwe liefde dromen.

Dank voor een plaats waar elk de ander ziet,
waar vriend en vreemdeling elkaar ontmoeten,
dank voor de adem die de vrijplaats biedt,
dank voor de openheid van niet te moeten,
dank voor de woorden en het nieuwe lied,
dank voor de ogen die elkaar begroeten.


Tekst: Michaël Steehouder. Muziek: Chris van Bruggen.


Zangzaterdag 27 januari 2018

Op deze zangzaterdag worden liederen gepresenteerd en gezongen uit de oecumenische bundel Zangen van zoeken en zien, die in 2015 is verschenen. De bundel bevat ca. 750 moderne kerkliederen voor parochies, gemeenten en andere gemeenschappen die op een vernieuwende, niet-traditionele manier liturgie willen vieren. Liederen waarin op een creatieve en vrijmoedige manier wordt omgegaan met Bijbel en geloofstraditie. In een eigentijdse geloofstaal en beeldspraak. Uitnodigend en verbindend. Oude en nieuwe klanken.

Veel van deze liederen zijn gecomponeerd door de Groningse musici Chris van Bruggen, Anneke van der Heide en Peter Rippen op teksten van Herman Verbeek, Marijke de Bruijne, Henk Jongerius en Michaël Steehouder.

Uit deze liederen is voor deze dag een keus gemaakt. Chris van Bruggen en Michaël Steehouder zullen toelichting geven op de muziek en de teksten.


De zangzaterdag is bedoeld voor koorzangers, voorgangers en vrijwilligers in de liturgie en voor iedereen die graag nieuwe liederen zingt. De liederen worden ter plaatse ingestudeerd.

De dag wordt besloten met een vesperviering waarin enkele van de ingestudeerde liederen worden gezongen. Ds. Jacco Zuurmond van de Protestantse Gemeente Enschede zal daarin voorgaan. Ook wie niet aan de zangzaterdag deelneemt, is bij deze vesper van harte welkom.


 • Aanvang: 10 uur (inloop met koffie vanaf 9:30 uur)
 • Aanvang Vesper: 15:30
 • Sluiting: 16:00 uur
 • Bijdrage: € 10 per persoon, inclusief zangpartijen en koffie/thee/frisdrank (Vesper gratis).
 • Voor de lunch neemt u zelf broodjes mee.
 • Aanmelding vooraf wordt op prijs gesteld in verband met de planning. Wie zich aanmeldt krijgt automatisch bericht van eventuele wijzigingen.
 • E-mail (ook voor verdere informatie): zangzaterdag@pgenschede.nl


Kerkliedwiki

Kerkliedwiki is een online encyclopedie met achtergrondinformatie over kerkliederen. Over het ontstaan en de inhoud van elk lied. Maar ook over de makers ervan: tekstdichters en componisten.

Kerkliedwiki helpt liturgen bij het vinden van geschikte liederen voor vieringen. Bovendien helpt de website uitvoerenden van kerkmuziek (koren, musici) op weg met praktische informatie en wijst de weg naar relevante bladmuziek.

Klik hier om de kerkliedwiki te bekijken


Zangen van zoeken en zien

Veel kerken en geloofsgemeenschappen zoeken vernieuwing in taal en in muziek. Op een nieuwe, maatschappelijk betrokken wijze willen ze liturgie vieren. Mensen zoeken daarvoor moderne, aansprekende teksten, of maken deze zelf. Zo zijn er de laatste decennia duizenden liederen ontstaan. Zangen van zoeken en zien geeft een brede selectie van deze prachtige liederen.

De taal in de bundel is een eigentijdse geloofstaal, met beeldspraak die nieuwe wegen zoekt om het onzegbare te naderen. Geen uitsluiting of veroordeling, maar uitnodiging en verbinding. Verrassend en origineel verwoorden de liederen wat mensen geloven en hoe zij zich verbinden met het doorgaande verhaal van God en mensen. Zangen van zoeken en zien kiest voor liturgie, waarin de functie van muziek essentieel is. Samenzang staat centraal, in een veelzijdigheid van muzikale stijlen. Oude bronnen ontmoeten nieuwe klanken.

Zangen van zoeken en zien heeft een indeling in thema’s, die de kleur van de bundel weerspiegelen: uitgaan van mensen en hun emoties en ervaringen. Zangen van zoeken en zien geeft een rijk en gevarieerd en vernieuwend repertoire van ruim 750 liederen van en voor vierende mensen. Een repertoire dat aansluit bij het levens- en geloofsgevoel van nu. Zo is Zangen van zoeken en zien een verrijking van en een belangrijke aanvulling op bestaande liedbundels.

Klik hier voor de website over de bundel