DAF YCK-2300

HIAB 965/90 - 965/120 ALK (autolaadkraan)

hhttp://www.14afdva.nl

Weermeetgroep 14 Afdva: De weermeetgroep werd vanaf medio 2005 ondergebracht bij de 14e Afdeling Veldartillerie en bestond uit een commandoploeg en twee weermeetploegen, die ieder beschikken over een ballistisch meteostation. De taken van de weermeetgroep bestaan uit: Meteorologische ondersteuning aan de eenheden van de brigade, bijdragen aan (VN-)optreden in het kader van NL-steun door het ter beschikking stellen van één of meerdere meteostations, het op verzoek verlenen van meteorologische ondersteuning aan diverse afnemers.Hierbij gold dat de weermeetgroep zich vooral richt op dat deel van de meteorologie dat voor vuursteun van belang is: de ballistische meteorologie. Dit deel van de meteorologie houdt zich bezig met de invloeden van de werkelijke atmosferische toestand op dracht en richting van een afgeschoten projectiel. Omdat de atmosferische toestand continue verandert, is het van belang dat de weermeetgroep de meteorologische informatie snel verkrijgt en verwerkt, opdat er tijdens het vuren rekening kan worden gehouden met de ballistische meteogegevens. Doet men dit niet, dan kunnen afwijkingen in de dracht en in de schootsrichting ontstaan van enkele tientallen tot honderden meters. Het ballistisch meteostation is een mobiel weermeetkundig station, dat in staat is om meteoberichten in NATO-standaardcode te vervaardigen, die bij veldartillerie, de luchtdoelartillerie en de infanterie (mortieren) benodigd zijn, terwijl ook meteoberichten vervaardigd kunnen worden t.b.v. andere gebruikers. Een meteobericht bevat informatie betreffende: Windrichting, Windsnelheid, Temperatuur, Relatieve vochtigheid, Luchtdruk, Luchtdichtheid.