DAF FA 75 / FT 75

www.defensie.nl

Meldkamer op Locatie (MOL) is een commando- en verbindingsvoertuig. Met dit voertuig is de Marechaussee in staat haar eenheden bij calamiteiten dichter bij het rampgebied aan te sturen. Specificaties trekker: Type: DAF Te 75 RC. Specificaties oplegger Type: SMIT STO 1230. Lengte: 13,6 meter, Breedte: 2,5 meter, Hoogte: 3,9 meter. In gebruik bij: Koninklijke Marechaussee. De Marechaussee heeft bij de bestrijding van terroristische acties, kapingen en grootschalige ordeverstoringen op Schiphol de operationele leiding. In deze situaties wordt gewerkt volgens het Crisisbestrijdingsplan Schiphol. Er wordt dan gebruik gemaakt van commando- en verbindingsvoertuigen van diverse disciplines zoals brandweer, politie en marechaussee.