Croeso i Wefan Newyddion yr Adran Ddaearyddiaeth

 
Dros yr wythnosau diwethaf, mae dosbarth o ddisgyblion brwdfrydig Ysgol Gyfun Gwynllyw wedi mynd ati i ymchwilio eitemau daearyddol yn y wasg. Eu bwriad oedd i greu gwefan newyddion eu hunan sy'n cyfleu natur cyffrous a ddynamig ein Byd. Rydyn ni wedi ddefnyddio amryw o dechnegau i gyflwyno ein eitemau, gan gynnwys 'podcast', erthyglau ysgrifenedig, ffilmiau a lluniau.

 

 

 

Daeth i'r amlwg wrth astudio effaith echdoriad llosgfynydd yng Ngwlad yr Iâ fod gan natur y grym i ddylanwadu ar fywydau pob un ohonom. Sylweddolom hefyd ein gallu ni i ddifrodi cydbwysedd natur wrth i ni droi ein sylw at ollyngiad olew Gwlff Mexico. Cafwyd hefyd blâs ar ffenomena sy'n cael ei wylio gan filiynau o bobl, sef Cwpan y Byd. Dyma gyfle gwych i astudio diwylliannau ac arferion gwledydd o gyfandiroedd gwahanol. Er, does dim angen mynd ymhell i weld newidiadau cyffrous; dewisodd criw o ddisgyblion troi eu sylw at ddatblygiadau mawr sy'n digwydd o fewn ffiniau'r ysgol a'r £12 miliwn sy'n cael ei wario ar adeiladau newydd i gymryd lle ein hen gabanau pren. 

Gobeithiwn yn fawr bydd yr erthyglau'n cynnig rhywbeth at ddant pawb. Defnyddiwch y bar wrth yr ochr er mwyn ymweld â'r eitemau gwahanol.  

 

 

 

 

 

'AutoCollage' o brif eitemau'r newyddion daearyddol: