Cartref / Home

Pwrpas y Safle / The purpose of this Site

 
 

 
 
Bwriad y gwefan yma yw ymdrech i drosglwyddo'r wybodaeth ddiweddarach am y digwyddiadau o fewn f'ystafell ddosbarth. O'm profiad personol i, mae plant yn gyndyn i rannu eu profiadau ysgol gyda'u rhieni. Rwy'n gobeithio'n fawr y bydd y gwefan yma'n ffordd ymarferol i hyrwyddo'ch gallu i gymryd rhan yn addysg eich plentyn.
 
Rwy'n sensitif i'r ffaith bod nifer o rieni nad ydynt yn meddu ar y Gymraeg. Yn bennaf, anela'r gwefan yma at gwrdd a'i hanghenion hwy ac felly prif gyfrwng y dudalen Y newyddion diweddarach fydd Saesneg.  Ysgol Gymraeg yw Gwynllyw a Chymraeg yw cyfrwng iaith yr ystafell ddosbarth a bywyd ehangach yr ysgol. 
  
 
'What did you do at school today?' is a question I often ask my daughter. 'Nothing much' is invariably the reply. It seems a common response amongst school children of all ages. I have created this website in an attempt to demystify the meaning of that phrase by keeping parents up to date with the content and nature of my Geography lessons.
 
Welsh medium education is an enriching experience with many advantages. Naturally, there are parents who wish to take an interest in their child's education who are unable to speak the language. Another reason for this website is to make the content of the Geography lessons more accessible to those parents. Therefore I will deliver the majority of the content of the latest news page in English, though will make it available in Welsh on request. Welsh will always be the first language of the classroom and of school life.
 
Initially, the site will be used with my Year 7 class (7 Caio) to inform parents of the way we are using technology to produce multimedia resources for a 'Geography in the News' website. I will post this information in the latest news link.
 
I hope you find this site useful.
 
Diolch am eich cefnogaeth barhaol,
 
 
Glyn Rogers