silsilah

Showing 2 items
NomorNama Anggota DadyaNama Ayah KandungNama Ibu KandungTanggal LahirPungkusanMeninggal
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
NomorNama Anggota DadyaNama Ayah KandungNama Ibu KandungTanggal LahirPungkusanMeninggal
Gede Suprayadnya Jro Mangku Kt. Wika (Kt. Budi) Nyoman Sundari  Br. Grudugan - Beduran  
Ketut Tangkas Pan Purana Me Puraning August 17, 1984 Br. Grudugan - Betenan  
Showing 2 items
Comments