pengurus dadya


Pengurus / Pengelingsir Sebelumnya :

1. Pak Raken Sujati, Almarhum
2. Pak Ketut Seken
3. Pak Ketut Sirna
4. Pak Putu Widiasa, SH

Pengurus Saat Ini (periode: Anggarkasih Julungwangi 2009/2014)
Ketua/Kelian :  Ketut Tangkas
Sekertaris     :  Kadek Astawa Nadi
Bendahara   :  Gede SuprayadnyaAnggota Dadya :
TEMPEKAN:  Jinengdalem

TEMPEKAN:  Banjar Sanih
1 KETUT SANGGRA  
1 KETUT ARIASA  
2 NYM. WIDIARNAWAN  
2 KETUT SUKRAYASA  
3 KETUT WIDIATNA  
3 KETUT WETA  
4 KETUT BUDIARTANA  
4 WAYAN SUPARA  
5 KETUT SIRNA  
5 GEDE SUKERNA  
6 NGH. SOMAWARDANA  
6 NENGAH SUARDANA  
7 NYM. SANIAMBARA  
7 GEDE GAGIG  
8 KETUT SUTA ENDY  
8 PUTU SUARDIKA  
9 WYN. SELAMAT  
9 KADEK SURA ARJANA  
10 NGH. BOMBERAWAN  
10 MADE GATRA  
11 NYM. SONDERAWAN  
11 NENGAH LASTIA  
12 KETUT NIK SETIAWAN  
12 NYOMAN PLASTIKA  
13 KETUT BOBI ARIAWAN  
13 GEDE GUNAYASA  
14 KETUT PARWASA  
14 KADEK YASA  
15 KETUT REDISA  
15 NENGAH SARKA  
16 KETUT DARSANA  
16 KETUT SUERKA  
17 KETUT SOMENASA  
17 GEDE DEDI SASTRAWAN  
18 WYN. JULIAWAN  
18 WAYAN SUJANA  
19 WAYAN PASTIKA  
19 WAYAN ARTANA  
20 NENGAH ARDIKA  
20 KETUT SUKRIYA  
21 NYOMAN MASMIKA  
21 MADE ASTAWA  
22 WAYAN NOVA  
22 WAYAN MUSTIKA  
23 KETUT SANDRA  
23 GEDE SWARANCAYA  
24 WYN. EKA SAGITA  
24 MADE SUKANAYA  
25 KOMANG TRI S.  
25 WAYAN MASTIKA  
26 KETUT YANIK  
26 NENGAH MARDIKA  
27 KETUT SINA  
27 GEDE TULUS  
28 YENDI SANJAYA  
28 KADEK SELAMAT  
     
     
     
     TEMPEKAN:  Grudugan BEDURAN

TEMPEKAN:  Banjar Jawa
1 KETUT BAGIA  
1 TEKEN IRWAN  
2 KETUT SABARDANA  
2 ASTIKA YASA  
3 GEDE KONDRA  
3 ASTIKA DARMA  
4 KETUT SADRANA  
4 ASTAWA NADI  
5 KETUT ASRAMA  
5 KETUT SEKEN  
6 WAYAN BUDARANA  
6 GEDE SANTOSA  
7 GEDE SUPRAYADNYA  
7 MADE SANCAYA  
8 GEDE MERTADA  
8 ADI MAHENDRA  
9 KETUT MERTAYASA  
9 PUTU WAHYU /WAWAN  
10 NYOMAN MUDARA  
10 PUTU BAGIARTA  
11 KETUT WITARA  
11 GEDE ARTA WIJAYA  
12 GEDE MINGGU  
12 MADE ARIAWAN  
13 KETUT SOMANADA  
13 MADE WIDIADA  
14    
14 NYOMAN WIDIANA  
15    
15 WISNU SANTOSA  
16 GEDE WIDIARTA  
TEMPEKAN:  Grudugan BETENAN

17 PUTU KELANA  
1 KETUT WIDANA  
18 PUTU WIDIASA  
2 WAYAN MOSER  
19 GEDE BUDITA  
3 GEDE SUKAJAYA  
20 MADE BUDI DARMA  
4 KETUT SARJANA  
21 MADE RUCITA  
5 KETUT BAGIASA  
22 PUTUS WIDIASA  
6 GEDE ARTAWAN  
23 PUTU ARTANA  
7 WAYAN WIDIASA  
24 GEDE SUKENA  
8 KOMANG ARDITA  
25 SUEKA AGUNG  
9 WAYAN BEKER  
26 SUKRASMAN  
10 WAYAN SETIAWAN  
27 SWADAYA  
11 KOMANG ARIADI  
28 SUKERTIYASA  
12 KETUT NAYA  
     
13 NYOMAN YASCANA  
     
14 KETUT BUDAYANA  15 KETUT SUAMA  16 KETUT TANGKAS  17 GEDE LABA KUSNADI  
Keterangan :
18 KADEK DEDI ADINATA  
……………………………………………………………
19 KETUT ASTIKA  
……………………………………………………………
20 KADEK CAHYANA  
……………………………………………………………
21 JRO GEDE MERTAYASA  
……………………………………………………………
22    
……………………………………………………………
23             

Comments