Ẩm thực

 

        

 
 Cá ngừ đại dương


 Mắm nêm
 
Mực rim
 
thu vien anh
                    Mực tẩm gia vị
 
                Cá thiều tẩm
 
 Mực 1 nắng
 
 
Mực khô
 
  Cá thu 1 nắng


Tỏi Lý Sơn
 

                      Chả cá

 

                      Tôm khô
 
Yến sào
 


Mực 1 nắng nướng
 

Cá bống
 
 
Nem chợ Huyện
 

Chả bò Đà Nẵng
 
Tré Đà Nẵng

 
Tré
 

Chả heo