Pedagogiek in verscheidenheid – Publicaties van Daan Thoomes

Meest gedownloade artikelen  (‘top 10’)

bijgewerkt: 1 januari 2019


Lydia Heirman, Mijn zus.
Ootmarsum, oktober 2015.Trefwoorden: Schleiermacher, Pestalozzi, wijsgerige en historische pedagogiek, godsdienstpedagogiek, kunst

Alle artikelen zijn fulltext toegankelijk via Narcis: http://www.narcis.nl 

Meest gedownload in de periode:  januari 2016 – december 2018

1. Opnieuw aandacht voor de Doorbraakpedagogiek van M.J. Langeveld 868
2. Godsdienst, cultuur en opvoeding. Naar de school als waarde(n)gemeenschap 727
3. Geschiedschrijving (boekbesprekingen van H.L. Wesseling) 635
4. De samenhang van opvoeding en cultuur bij Friedrich Schleiermacher 453
5. Friedrich Schleiermacher: theoloog, filosoof en pedagoog 434
6. Opvoeding lijkt niet meer van deze tijd. Verspreide pedagogische opstellen. 433
7. De noodzaak van opvoeding en het bestaansrecht van de pedagogiek 426
8. Opvoeding in een open wereld 415
9. Bronteksten Historische Pedagogiek: Capita Selecta 327
10. Leven en werk van Johann Heinrich Pestalozzi 227

----------------------------------------------------

Opvoeding als opdracht: over Friedrich Schleiermachers opvoedingsfilosofie (dissertatie 1989).
Download statistics University of Groningen apr. 2015 - dec. 2018                              177


• Expressionisme uit Zwitserland

klik hier voor de foto's

Daan Thoomes naar Emil Nolde, Schlittschuhläufer (1910/11)  

Tekeningen naar Picasso

klik hier voor de foto's

Daan Thoomes naar Picasso, Jeune Homme assis (1893).