Pedagogiek in verscheidenheid – Publicaties van Daan Thoomes

Links

bijgewerkt:  3 januari 2016

                            Een schoolklasje uit vroeger tijden in een etalage van een kledingzaak
                            zomaar ergens in Parijs, in het Quartier Latin.

                            Het rooster laat niets aan het toeval over:

                            morale   -   dictée   -   calcul

Open Access via Utrecht University Repository (elektronisch archief van de Universiteit Utrecht)

Aangezien het Igitur Archief is opgeheven, zijn de links die beginnen met de syntax 'http://igitur-archive ....' niet meer werkzaam. De links die beginnen met 'http://dspace.library.uu.nl/handle ....' zijn wél werkzaam. 
Verder zijn álle artikelen fulltext toegankelijk via Narcis: http://www.narcis.nl 


Friedrich Schleiermacher (1768-1834) – Theoloog, filosoof en pedagoog
http://igitur-archive.library.uu.nl/fss/2012-0104-200452/UUindex.html

Godsdienstige vorming bij Schleiermacher
http://igitur-archive.library.uu.nl/fss/2012-0104-200454/UUindex.html

Bij Schleiermacher. Op bezoek in het Schleiermacher-Haus in Berlijn (met bijlage ‘Enige kenmerkende citaten uit de ‘Erziehungstheorie’ van Friedrich Schleiermacher’)
http://igitur-archive.library.uu.nl/fss/2012-0907-200525/UUindex.html

Trees Andree, boekbespreking van: D.Th. Thoomes, Opvoeding als opdracht. Over Schleiermachers opvoedingsfilosofie.
http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/289583

Johan Sturm, boekbespreking van: J.H. Pestalozzi / D.Th. Thoomes, Neuhof-geschriften.
http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/289630

Barbara de Jong, boekbespreking van: J.H. Pestalozzi / D.Th. Thoomes, Neuhof-geschriften
http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/290178

Hans de Frankrijker, bespreking van:  J.H. Pestalozzi / D.Th. Thoomes, Neuhof-geschriften.
http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/290486

Paul Roest, besprekingen van Opvoeding als opdracht en Opgroeien in perspectief (niet in Igitur)
Klik hier voor de tekst in PDF formaat

Pestalozzi:  armenopvoeder en onderwijsvernieuwer
http://igitur-archive.library.uu.nl/fss/2012-0613-200538/UUindex.html

Pestalozzi’s  zoektocht naar het wezen van de mens
http://igitur-archive.library.uu.nl/fss/2012-0613-200531/UUindex.html

Pestalozzi in meervoud
http://igitur-archive.library.uu.nl/fss/2012-1005-200500/UUindex.html

Opnieuw aandacht voor de doorbraakpedagogiek van M.J. Langeveld
http://igitur-archive.library.uu.nl/fss/2012-0704-200622/UUindex.html

Godsdienstige vorming bij Langeveld
http://igitur-archive.library.uu.nl/fss/2012-1105-200436/UUindex.html

Poëzie over, voor en van schoolkinderen
http://igitur-archive.library.uu.nl/fss/2012-0214-200359/UUindex.html

Kunstfilosofie op school
http://igitur-archive.library.uu.nl/fss/2012-0214-200357/UUindex.html

Kunnen scholen nog mensen maken? Over opvoedingsfilosofie in het voetspoor van Nietzsche.
http://igitur-archive.library.uu.nl/fss/2012-0214-200355/UUindex.html

Opvoeding in een open wereld
http://igitur-archive.library.uu.nl/fss/2012-0424-200511/UUindex.html

Gadamer en de zelfopvoeding
http://igitur-archive.library.uu.nl/fss/2012-0511-200435/UUindex.html

De kinderportretten van Albert Anker
http://igitur-archive.library.uu.nl/fss/2012-0712-200617/UUindex.html

Niet zien maar luisteren staat voorop
http://igitur-archive.library.uu.nl/fss/2012-0817-200435/UUindex.html

Boekbespreking van Klaus Tachwer und Benedikt Föger, ‘Konrad Lorenz. Eine Biographie’.
http://igitur-archive.library.uu.nl/fss/2012-0823-200528/UUindex.html

Van readymade tot neostijl.
http://igitur-archive.library.uu.nl/fss/2012-0911-200503/UUindex.html

Het (school)kinderleven in de poëzie van Rilke.
http://igitur-archive.library.uu.nl/fss/2012-0917-200438/UUindex.html

Over het onontkoombare van sociale rollen.
http://igitur-archive.library.uu.nl/fss/2012-0918-200526/UUindex.html

Over Popper en de zin van de geschiedenis.
http://igitur-archive.library.uu.nl/fss/2012-1004-200500/UUindex.html

Eerbied voor het leven
http://igitur-archive.library.uu.nl/fss/2012-1018-200458/UUindex.html

Opgroeien in een risicomaatschappij
http://igitur-archive.library.uu.nl/fss/2012-1026-200524/UUindex.html

Freud kon ook geestig zijn
http://igitur-archive.library.uu.nl/fss/2012-1119-200603/UUindex.html

Puberteit
http://igitur-archive.library.uu.nl/fss/2012-1203-200631/UUindex.html

De antropologische pedagogiek van O.F. Bollnow
http://igitur-archive.library.uu.nl/fss/2012-1210-200848/UUindex.html

Morele vorming
http://igitur-archive.library.uu.nl/fss/2013-0102-200454/UUindex.html

De Giacometti’s  en het veranderende mensbeeld
http://igitur-archive.library.uu.nl/fss/2013-0109-200443/UUindex.html

Contingentie
http://igitur-archive.library.uu.nl/fss/2013-0115-200440/UUindex.html

Geurherinneringen aan Veenendaal. 
Bijlage: Verwijstableau 'Veenendaalse herinneringen'
http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/273336

Interessante links

- Narcis (KNAW) (http://www.narcis.nl)

- Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung (http://www.bbf.dipf.de/cgi-opac/catalog.pl)


- Stichting Karl Barth / In de Waagschaal (www.karlbarth.nl/)

- Arthur Brühlmeier / Pestalozzi (www.bruehlmeier.info/)

- Album Promotorum Academiae Groninganae: (alba.ub.rug.nl/promotorum)


Archivering website ' Pedagogiek in Verscheidenheid'
http://www.archive.is/www.daanthoomes.nl

ISNI - International Standard Name Identifier: http://www.isni.org/0000000033475687