Pedagogiek in verscheidenheid – Publicaties van Daan Thoomes

Biografie


Stresa, 1986

Daan Thoomes werd in 1949 geboren te Veenendaal. Hij bezocht het Christelijk Lyceum te Veenendaal en de Rijkskweekschool te Arnhem. Daarna studeerde hij wijsgerige en historische pedagogiek in Utrecht. In 1975 werd hij aangesteld tot wetenschappelijk staflid voor de vakgebieden pedagogiek en psychologie aan de Universiteitsbibliotheek Utrecht en in 1991 werd hij benoemd tot hoofd van de afdeling vakreferenten. Vervolgens vervulde hij tot 2005 diverse andere leidinggevende functies aan de UB.

Van 1978 tot 1982 verzorgde hij tevens de redactie van pedagogische en onderwijskundige artikelen in de Grote Winkler Prins Encyclopedie, achtste druk.
Daarnaast was hij van 1976 tot 2003 werkzaam als avonddocent bij de Opleiding Pedagogiek-MO aan de Nutsacademie en de Hogeschool Rotterdam.

In 1989 promoveerde hij in Groningen op een proefschrift over de pedagogiekcolleges van Friedrich Schleiermacher uit 1826 (promotoren: Prof. Dr. Jan Dirk Imelman en Prof. Dr. Dr. h.c. Heinz Kimmerle).

Prof. Dr. Hans-Joachim Birkner (Schleiermacher-Forschungsstelle, Christian-Albrechts- Universität, Kiel) aan prof. dr. H.J. Adriaanse (Rijksuniversiteit Leiden), 19 maart 1990:

Lieber Herr Adriaanse,

bei der Heimkehr von einer kleinen Erholungsreise fand ich auf meinem Schreibtisch Ihre Sendung mit dem Buch von D.Th. Thoomes. Ich danke Ihnen herzlich, daβ ich diese vermutlich jüngste holländische Schleiermacher-Arbeit durch Sie kennengelernt habe. …..

Een jaar later publiceerde hij een bundel theologisch-pedagogische opstellen over Luther, Lessing en Schleiermacher. Ter gelegenheid van het Pestalozzi-herdenkingsjaar 1996 verzorgde hij in samenwerking met de Zwitserse Pestalozzi-kenner, Dr. Arthur Brühlmeier, een Nederlandstalige uitgave van de Neuhof-geschriften.
Behalve in pedagogische tijdschriften publiceerde hij regelmatig over godsdienstpedagogische onderwerpen in theologische tijdschriften als In de Waagschaal, Centraal Weekblad, Narthex, Luther Bulletin, en Theologisch Debat.

Inmiddels zijn bijna alle artikelen fulltext beschikbaar via deze website en in het elektronisch archief van de Universiteit Utrecht in Dans / Narcis (www.narcis.nl/person/RecordID/PRS1326703/uquery/thoomes/id/1/Language/NL)

     Lydia Heirman, 'Wij Twee'


 • Ötztaler Alpen, Tirol, 2019
  klik hier voor de foto's


 • Ötztal - kerk Niederthai

  Utrecht University Library

  In 1975 a ‘terminal’ was set up in the Utrecht University Library: a large blue machine with a modem and telephone. By means of a complicated wire connection it was possible to make contact with America, where the actual computer was located. The terminal enabled the consultation of major international subject bibliographies such as Chemical Abstracts, Biological Abstracts or Psychological Abstracts. To make use of this – at the time ultramodern – service, academic staff could fill in a special application form at their faculty and then make an appointment with a staff member of the University Library who would carry out the ‘search’. If the connection was successful, files were searched using keywords from a thesaurus in an interactive process. The brochure Looking for Sources with the Computer reads: ‘it is as if one is in dialogue with the computer’. The end product, a list of relevant titles and abstracts, was printed in America and usually reached Utrecht through the post after about ten days.

  The room with the blue terminal radiated a spirit of innovation. The most well-known ‘host institutions’ at that time were Lockheed in California and Dimdi in Germany. In Utrecht AGOL, Afdeling Geautomatiseerde Ontsluiting van Literatuur or Department for Automated Access to Literature was set up to provide this service. Recent developments in the computerisation of catalogues mean that users now have ample opportunity for searching through catalogues in various ways and achieving better results more quickly. ……..

  From: D. Thoomes, AGOL Terminal. In: M. Beek (ed.), Living Library – Wiel Arets / Utrecht University Library. München, Prestel Verlag, 2005, pp. 299-300.
                        

        
                  In de familiewieg                     Dierentuin Amersfoort 2015                 Met kleinzoon en kleindochter, 10-12-2016.