Nieuws van D66 Eemnes


Deelnemers enquête: tweederde voor McDonalds in Eembrugge (12-07-2013)


- 440 deelnemers aan D66-enquête op eemn.es
- Ook inwoners uit Eembrugge in meerderheid voor
- Zwerfafval in de polder veel genoemd bezwaar


Het betekent werk, en het is lekker dichtbij. Dat zijn de meest genoemde redenen waarom de deelnemers aan de enquête 'McDonalds in Eembrugge' in meerderheid voor de komst van de fastfoodketen zijn. 43% is ronduit blij, nog eens 21% ziet weinig bezwaren. 11% vindt dat Eemnes wel iets moet hebben aan de mogelijke vestiging en 25% is tegen. Daarmee is tweederde voorstander en staat eenderde negatiever ten opzichte van het plan.

Opmerkelijk is dat ook inwoners van Eembrugge de komst van de McDonalds in meerderheid toejuichen. Uit Eembrugge deden 66 mensen mee; 35 van hen zijn blij, 28 ronduit tegen, drie kozen de middencategorieën.

Veel tegenstanders geven aan dat de plek dichtbij het hamburgerrestaurant in Amersfoort ligt. Zij zien de werkgelegenheid vooral ten goede komen aan mensen in Baarn. Bovendien vrezen tegenstanders zwerfafval, dat ook nog eens in de polder terechtkomt als bezoekers binnendoor terugrijden. Wat de fractie van D66 betreft moet voor dit mogelijke probleem inderdaad een oplossing komen.

Veel mensen vinden de 'mac' aan de A1 nog steeds ver weg, en pleiten voor een McDonalds aan de A27. Sommige tegenstemmers kozen 'tegen' omdat ze een locatie nabij de afrit Eemnes beter vinden.

De deelname aan de enquête is hoog, en de verschillen zijn groot genoeg om er conclusies aan te kunnen verbinden. Een peiling op basis van een oproep in media is natuurlijk niet zo representatief als een peiling onder een steekproef. Dat neemt niet weg dat de enquête een goede indicatie is van het draagvlak bij de bevolking voor een McDonalds. De deelnemers die niet in Eemnes wonen (15%), kwamen ruwweg met dezelfde antwoorden als de Eemnessers.

Martijn Gebbink van de D66-fractie in de raad van Eemnes: 'De uitslag is heel duidelijk en een steun in de rug van de fracties in de raad, die werk en dynamiek nastreven. In het college zijn evenveel bestuurders voor als tegen; onder de inwoners zijn de voorstanders duidelijk in de meerderheid. Voor ons is het een belangrijk signaal dat ook wat de meeste Eemnessers betreft, voorzieningen en werkgelegenheid belangrijke argumenten zijn. Maar we moeten de bezwaren van de tegenstanders wel zoveel mogelijk zien weg te nemen.'

Klik hier voor de grafieken.

D66 Eemnes peilt reacties op McDonalds in Eembrugge (19-06-2013)

Het college van Burgemeester en Wethouders in Eemnes is verdeeld over de vraag of een McDonalds wenselijk is langs de A1 bij Eembrugge. D66 is op het eerste gezicht niet enthousiast; de gemeente schiet er financieel weinig mee op en inwoners moeten de snelweg op om naar de locatie te gaan. De fractie is nieuwsgierig naar de reacties onder de inwoners van Eemnes en heeft een korte enquête geplaatst op www.eemn.es  De uiteindelijke resultaten zullen voor 15 juli worden gepubliceerd.

Martijn Gebbink, raadslid: "We hopen dat veel mensen meedoen. Als lokaal betrokken partij willen we graag van de mensen zelf horen wat ze van zo'n ontwikkeling vinden. De uitkomst zal voor ons een belangrijke overweging zijn voor de vraag of we instemmen met een McDonalds op deze locatie."

D66 verspreidt flyers om mensen te wijzen op de enquête.


Martijn Gebbink nieuw raadslid voor D66

Niels Rood staat in de raadsvergadering van april zijn zetel af aan Martijn Gebbink. Gebbink, na Frans Postma de nummer drie op de lijst van de Gemeenteraadsverkiezingen van 2010, krijgt zo de kans een jaar warm te draaien. Hij is beschikbaar voor een hoge positie op de lijst voor GR2014, die binnenkort door de leden wordt vastgesteld. Ook Ed van der Vaart zal bij D66 zijn rentree maken in de lokale politiek.
In zijn ontslagbrief stelt Niels Rood dat de 'op zichzelf waarneembare vooruitgang' op het gebied van transparant bestuur 'achterblijft bij de verwachting.' 
Martijn Gebbink (1966) is wetenschapper en ondernemer. Hij richtte met enkele anderen Crossbeta op, een kennisintensief biomedisch bedrijf. In Eemnes zet hij zich als bestuurslid al jaren in voor de EGV (turnvereniging). Hij is voorzitter van de afdeling Eemnes, een positie die hij ter beschikking zal stellen vanaf april, als hij beëdigd wordt als raadslid.
Persbericht: D66 eist openbaarmaking Integraal Huisvestingsplan scholen 14/1/2013


Volgens een memo van het College van B&W, dat maandagavond besproken werd in de raadscommissie Bestuur, Samenleving en Middelen, is een langverwacht Integraal Huisvestingsplan voor het primair onderwijs in Eemnes gereed. Wethouder Bram Wondergem (PvdA) weigert het echter naar de raad te sturen. Voor de fractie van D66 is dat totaal onacceptabel.

'Wanneer dringt het tot de wethouders door dat het bestuur in Nederland openbaar is?' vraagt raadslid Niels Rood zich af. 'Hoe kan het dat het college in een memo over het huisvestingsplan naar believen citeert uit een zwaar vertraagd plan, maar de raadsleden het niet mogen zien? Na afloop van de commissievergadering maandagavond maakte de wethouder onomwonden duidelijk dat er geen sprake van kon zijn dat het IHP naar de raadsleden gezonden zou worden. In de vergadering zelf had hij aangegeven dat hij in april wel wat procesinformatie wilde geven. Daar moeten we het dan mee doen, terwijl het stuk gewoon klaar ligt. Onbestaanbaar en een motie van wantrouwen sluit ik daarom zeker niet uit. Dat is niet mijn hobby, maar er zijn natuurlijk wel grenzen aan het schenden van de regels in onze democratie. Of we moeten het verhaal heel snel te zien krijgen, met een opmerking dat het de laatste keer was dat de wethouder nota's zomaar onder zich houdt.'

Het integrale huisvestingsplan had volgens de opdracht van de raad aan het college, al voor de zomer van 2011 gereed moeten zijn. Door allerlei vage oorzaken werd het keer op keer vertraagd. Zo zouden de schoolbesturen niet kunnen aangeven wat ze wilden. Ook nu weer vraagt het college uitstel, dit keer met het argument dat de financiering van het groot onderhoud wijzigt als gevolg van kabinetsplannen. D66 vraagt zich af wat groot onderhoud te maken heeft met de prognose van het aantal leerlingen, en de vraag hoeveel lokalen of schoolgebouwen er nodig zijn. 'De wethouder had daar geen goed verhaal over. Nu duidelijk wordt dat het huisvestingsplan gewoon gereed ligt, willen wij het zien. Het college mag er vervolgens van vinden wat men wil, maar dat recht heeft iedereen: fracties, schoolbesturen, inwoners. Het bestuur in Nederland functioneert op basis van openbaarheid. We werken hier niet in het Limburg van de jaren tachtig; dat kwartje moet maar eens vallen. Het onder de pet willen houden van dit verhaal betekent dat je van de oude politiek bent, regentesk, en per saldo niet geschikt voor een bestuurlijke functie in een volwassen democratie.'

Een knoop doorhakken over de noodzaak van nieuwe schoolgebouwen, kan grote financiële voordelen opleveren. Op dit moment wordt zowel in de nieuwe Zuidpolder, als op de plek van de voormalige Hink Stap Sprong, ruimte gereserveerd voor huisvesting. Als er besloten wordt welke van de twee opties niet meer nodig is, kunnen direct boekwinsten gerealiseerd worden.

In september stelde het college een speciaal Handvest actieve informatieplicht voor aan de raad, zo'n tien jaar nadat veel andere gemeenten afspraken met de raad over openbaarmaking van stukken vastlegden. D66 vindt het treurig te moeten constateren dat de onderwijswethouder nog steeds niet doordrongen is van het belang van openbaarheid. 'De wethouder zit wat ons betreft politiek in zwaar weer; maar ik hoop dat hij de kou snel uit de lucht haalt.'

Raad dwingt college Eemnes tot meer bezuinigingen, ook op advieskosten

 

Voor het eerst waren er algemene beschouwingen voor de zomer. Het doel was om de raad in de gelegenheid te stellen kaders mee te geven, die in de komende maanden verwerkt kunnen worden tot een begroting. Dat doel kwam goed uit de verf.

Een discussie op hoofdlijnen, met fracties die probeerden meerderheden te vinden voor hun eigen punten. En die ook vonden.

Zo komt er geen contourvervagende beplanting in de Noordbuurt: de overgang van weiland naar bebouwde kom blijft zoals hij is.

Het college moest toezeggen de voorgenomen reconstructie van de Laarderweg met nog meer snelheidsbeperkende maatregelen, te voorzien van een variant waarin slechts de helft van het geld wordt uitgegeven. Lees hier verder...

 
 
Algemene beschouwingen kadernota 2012: lagere lokale lasten in moeilijke tijden

Eemnes besteedt jaarlijks 1 tot 1,2 miljoen aan externe adviseurs. Stop die macabere dans van BEL-combinatie met adviesbureaus, zegt de fractie van D66. Maak gebruik van de kennis en kunde die in het dorp aanwezig is en maak een einde aan de verspilling. Zou het niet mooi zijn als de veelgeplaagde gezinnen in 2013 ook eens een meevaller tegemoet konden zien?

Lees hier de spreektekst van Niels Rood, fractie D66 in Eemnes