Krzysztof Czubaszek urodził się w 1974 r. Ukończył filologię polską wraz ze specjalnościami animacji kultury oraz nauczycielską (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 1998), następnie podyplomowe studia komunikacji społecznej i mediów (Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, 2003) oraz podyplomowe studia menedżerskie dla twórców, artystów i animatorów kultury (Wydział Zarządzania UW, 2011). Jest doktorem nauk humanistycznych (Instytut Historii Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2006).

Zainteresowania i aktywność zawodową realizuje na kilku polach - kultury i promocji, mediów i komunikacji społecznej, historii oraz literatury. Jest menedżerem kultury, wykładowcą, autorem wielu publikacji prasowych i kilku książek.

W latach 2012-2015 pełnił funkcję zastępcy burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, a w latach 2017-2019 był burmistrzem tej dzielnicy. W 2021 r. został dyrektorem Ursynowskiego Centrum Kultury „Alternatywy” - największej i najnowocześniejszej tego typu instytucji w Warszawie.

Od lat zajmuje się życiem i twórczością Juliusza Vernea. Jest członkiem Société Jules Verne (Paryż) oraz Centre International Jules Verne (Amiens). W 2000 r. założył Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a i od początku istnienia tej organizacji jest jej prezesem.

W 2010 r. otrzymał złotą odznakę honorową Towarzystwa Przyjaciół Warszawy za pracę społeczną i zasługi dla Warszawy, w 2013 r. odznakę honorową Prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego za działalność społeczną dla Warszawy, zaś w 2015 r. dwa odznaczenia - złotą odznakę honorową Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów za wybitne zasługi dla tego środowiska oraz medal za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. W 2018 r. nominowany został do nagrody „Złote Skrzydła - Człowiek Roku 2017” przyznawanej przez „Tygodnik Siedlecki”, otrzymał medal jubileuszowy Towarzystwa Przyjaciół Warszawy za szczególny wkład w rozwój tej organizacji oraz za prowadzenie różnorodnych działań na rzecz budowania majestatu Stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, a także odznakę honorową Pamięci Krystyny Krahelskiej - Pamięci Powstania Warszawskiego 1944 za ocalanie od zapomnienia bohaterstwa żołnierzy i ludności cywilnej w Powstaniu Warszawskim.