ZeměpisAktivita 2 : Mapování našeho regionu : Příroda našeho regionu

Cílem této aktivity je navázání vztahů a spolupráce při práci na společném projektu v oblasti přírodních věd a poznání přírodních a geografických zvláštností našich regionů. 

Výstupy  aktivity – žáci obou spolupracujících stran se naučí :

 1. pracovat v týmu
 2. spolupráci napříč věkovými skupinami
 3. chápat v širších souvislostech zákonitosti přírodních věd
 4. překračovat jazykové bariéry a prohlubovat přeshraniční vztahy
 5. pracovat a využívat techniku
 6. vytvářet a užívat e-learningové studijní programy
 7. citlivě vnímat přírodu a její zákonitosti.
Prezentace :
Lucie Michálková, 7.A


 Tereza Pastrňáková 7.A

Polský Projekt

 Štěpán Záškolný,7.A

strumien

Jakub Pavlásek, 7.A

Město Strumien


2.2. Prožitkové učení - jednodenní přírodovědná vzdělávací akce
 

Výstup aktivity:

1)  Vytvoření panoramatického snímku krajiny a dalších zajímavých snímků Ostravy

 

Panoramatické snímky : Nová radnice Ostrava, Prokešovo náměstí


Práce žáků : 

Nová radnice Ostrava  

                                                               Autor: Jiří Hájíček, 7C

pro zobrazení následující prezentace je nutné mít nainstalován QuickTime


Radniční náměstí, Šenov


                                                                                                          Autor: Jiří Hájíček, 7C
                                      
                                                                                    

pro zobrazení následující prezentace je nutné mít nainstalován QuickTime

   Areál ZŠ Šenov - střed

                                                                   Autor: Jiří Hájíček, 7C

pro zobrazení následující prezentace je nutné mít nainstalován QuickTime


2)  Vytvoření prezentace nových poznatků o ochraně a monitoringu čistoty ovzduší a vod

     specializovanými organizacemi

 

 • Pracovní list 1
 • Aktuální údaje o stavu ovzduší ..... zde
 • Zdroje znečišťování Ostrava - město ....zde
    

3)  Vytvoření výukového materiálu pro školu na téma „Využití radioaktivních materiálů v

     lékařství“

 •  Radioaktivita .....zde.... ( Jan Pastrňák 9.B )

4)  Vytvoření pracovních listů k tematice vlivu důlní činnosti na krajinu

     

2.3. Dvoudenní vzdělávací pobyt

Dvoudenní vzdělávací pobyt


Harmonogram vzdělávací akce : 

Vzdělávací akce


Fotodokumentace : 

Arboretum


Nízký JeseníkNízký Jeseník 2

Autor: Jiří Hájiček, 7.C a Štěpán Záškolný, 7.A


Výstup aktivity:

1)         prezentace vodního díla v programu PowerPoint

Vodní dílo Kružberk Doděláno.pptx


2)         prezentace využití větrné a vodní energie dříve a nyní


Výroba vodní energie.ppt


3)         vytvoření sbírky přírodnin a videodokumentu

Výstupy :

Sbírka přírodnin


Videoprezentace : 

Video YouTube

Autor: Nela Dittrichová, 7.C