Biologie 
 

Aktivita 1

 

1.      Mapování našeho regionu: Co žije a roste v okolí naučné stezky v Šenově?

 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity

Cílem této aktivity je vytvoření karet rostlin a živočichů, které žáci pozorovali v průběhu celého roku na přidělených úsecích naučné stezky. Nasbírané vzorky mohou žáci zpracovat v učebně biologie s využitím veškerého vybavení a literatury. Karty budou uloženy v elektronické podobě a budou v průběhu pěti let doplňovány o nové druhy. Získaný miniatlas bude k dispozici všem žákům obou škol.

Projekt se týká žáků 6. – 9. tříd, kteří mají zájem o přírodu a její aktivní pozorování a zkoumání, chtějí se této práci věnovat i ve svém volném čase. Žáci, kteří mají zájem o práci s výpočetní technikou, se postarají o elektronické zpracování karet.

 


Výstupy aktivity


  1. Dvojjazyčný elektronický miniatlas rostlin a živočichů kolem naučné stezky v Šenově, který bude přístupný všem žákům obou škol
  2. Srovnání organismů vyskytujících se v Šenově i ve Strumieni
  3. Každoroční prezentace práce jednotlivých skupin

NAUČNÁ STEZKA


      Prezentace :  "Velký okruh" .......zde
      Prezentace : "Šenovská naučná stezka aneb krajina, ve které žijeme" autor Ing Zdenka Prymusová ....zde

Společně objevujeme svět - Razem odkrywamy świat

Náučná stezka - Malý okruh Šenov


Zpracoval : Daniel Kubiena, 8.AStanoviště

ŘEKA LUČINA A ŠKRBEŇSKÝ RYBNÍK

Živočišnou říši zde zastupuje bobr evropský, kapr obecný, bažant obecný, kos černý, rak bahenní, srnec obecný, pěnodějka rudá, hrotnatka obecná, šídélko páskované.
Z rostlin se zde vyskytuje vrba  jíva, vrba bílá, vrba jíva, sítina rozkladitá, modřín opadavý, smrk ztepilý, bříza bělokorá, svízel přítula, kopřiva dvoudomá, kokoška pastuší tobolka, šťovík kyselý, olše lepkavá.

Fotogalerie žáků

Lučina


Stanoviště

BOBČOK

Z rostlin se zde vyskytuje olše lepkavá, svízel přítula, kopřiva dvoudomá, jasan ztepilý, borovice lesní, kokoška pastuší tobolka, bříza bělokorá, smrk ztepilý, kozák březový, ploník obecný, javor klen, kapraď samec, habr obecný, javor červený, hloh obecný, dub letní, modřín opadavý, topol osika, vrba jíva, růže šípková, buk lesní, javor klen, borovice lesní.
Z živočichů se zde nachází hlemýžď zahradní, ježek západní, skokan hnědý, slunéčko sedmitečné, kos černý, blešivec potoční, bělásek zelný.


Fotogalerie žáků

Bobčok


Stanoviště

PÍSKOVINA

Na tomto stanovišti roste růže šípková, vrba bílá, vrba jíva, topol osika, bříza bělokorá, buk lesní, habr obecný, jmelí bílé, okřehek menší, líska obecná, bříza bělokorá, javor klen, olše lepkavá, svízel přítula, kopřiva dvoudomá, jasan ztepilý, kokoška pastuší tobolka.
Z živočichů zde můžeme potkat skokana hnědého, slunéčko sedmitečné, kuňku obecnou, srnce obecného, čolka velkého, pěnodějku rudou, hrotnatku obecnou.Fotogalerie žáků 

Pískovina


Stanoviště

VOLENSKÝ RYBNÍK

Na stanovišti Volenský rybník se vyskytuje vrba jíva, vrba bílá, okřehek menší, bříza bělokorá, javor klen, dub letní, sítina rozkladitá, topol osika, rákos obecný, olše lepkavá, svízel přítula, kopřiva dvoudomá, jasan ztepilý, kokoška pastuší tobolka, žabí vlas.
Z živočišné říše se zde nachází škeble rybničná, kapr obecný, racek chechtavý, plovatka bahenní, bělásek zelný, šídélko páskované, hrotnatka obecná.
 

 
 


VÝSTUPY AKTIVITY

 1 )    MINIATLAS ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ KOLEM NAUČNÉ STEZKY V ŠENOVĚ

MINIATLAS ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ KOLEM NAUČNÉ STEZKY V ŠENOVĚ


   

1) Dvojjazyčný elektronický miniatlas rostlin a živočichů kolem naučné stezky v Šenově

KOSTIVAL LÉKAŘSKÝ
Olše lepkavá
Babočka Admirál

2)    SROVNÁNÍ ORGANISMŮ VYSKYTUJÍCÍCH SE V ŠENOVĚ I VE STRUMIENI

srovnání organismů v Šenově a ve Strumienia


 

3 )    KAŽDOROČNÍ PREZENTACE PRÁCE JEDNOTLIVÝCH SKUPIN

V úterý 29. 5. 2012 proběhlo závěrečné setkání dětí, které se podílely na přírodopisné části česko-polského projektu Společně objevujeme svět. Žáci po celý rok zkoumali, co žije a roste na jednotlivých lokalitách kolem velkého okruhu naučné stezky v Šenově. Vše vyfotili a z fotografií vyrobili závěrečné prezentace. Své práce předvedli i s odborným komentářem. Všichni soutěžící pak hlasovali pomocí hlasovacího zařízení pro nejlepší prezentaci.
 
Vyhrála práce dětí z lokality Bobčok – les, na druhém místě se umístila prezentace z Pískoviny a třetí byl Volenský rybník.
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezentace žáků

Bobčok les

 

Volenský rybník

  

Bobčok potok

 
 

1.2. Projektový den v Šenově

PROJEKTOVÝ DEN V ŠENOVĚ

5. ČERVNA 2012

Žáci ze Šenova i ze Strumienia zapojení do projektu Společně objevujeme svět spolupracovali celý školní rok, vyměnili si spoustu informací prostřednictvím internetu a několikrát se setkali na zájezdech v Ostravě, Varšavě, v Nízkém Jeseníku a na projektovém dni ve Strumieni.Přesto se velmi těšili na poslední letošní společné setkání při projektovém dni u nás v Šenově. Celý den byl zaměřený na zkoumání přírody kolem naší školy.V úterý ráno přijelo do Šenova 33 polských dětí se čtyřmi učiteli a české děti se s nimi vítaly jako staří známí. Už před školou je krátce pozdravila paní ředitelka Mgr. Naděžda Pavlisková a pan starosta Ing. Antonín Ševčík jim popřál úspěšný den. Ještě jsme udělali první společné foto a vrhli jsme se do práce.

 

České i polské děti se rozdělily do dvou společných skupin. Vzaly si potřebné pomůcky a vyrazily do terénu k řece Lučině a Škrbeňskému rybníku a druhá skupina do Zámeckého parku. Skupina dětí u Lučiny dostala název KACHNY – KACZKI.  Děti si vysvětlily vznik meandrů na dolních tocích řek, nasbíraly ukázky bylin a dřevin kolem Lučiny a pomocí dalekohledu pozorovali spoustu ptáků. Podle stop zjistily, že k vodě chodí pít srnky.

 

 

 Na Škrbeňském rybníku pracovaly děti ve skupině VÁŽKY – VAŻKI. Provedly odběr planktonu, síťkami nalovily spoustu hmyzu, který umístily do pozorovacích nádobek s lupou, a nasbíraly ukázky rostlin rostoucích na břehu rybníka.

 

 

V Zámeckém parku se žáci rozdělili na skupinky a zjišťovali historii a geografické údaje o Šenově a také mapovali výskyt rostlin a živočichů na malém okruhu šenovské naučné stezky. Celá trasa malého okruhu naučné stezky měří 1 530 m a je provázena několika informačními tabulemi v podobě tzv. zastavení: 1. Radniční náměstí, 2. Lipová ulice, 3. Zámecký park, 4. Kostel Prozřetelnosti Boží, 5. Podzámčí, 6. Základní umělecká škola Viléma Wünsche – bývalý zámek. Některé informace žáci vyhledávali s pomocí informačních tabulí, atlasů rostlin a živočichů a mapy Moravskoslezského kraje.

MAPA MALÉHO OKRUHU NAUČNÉ STEZKY

Žáci se například dozvěděli, že v Zámeckém parku je postaven Kostel Prozřetelnosti Boží, který je označován „Perlou Slezska“. Příjemným zastavením byl rodný dům národního akademického malíře Viléma Wünshce. 
Na závěr žáci ze Strumienia a z Šenova vytvořili českopolský slovník s pojmy, které nejčastěji potřebovali k dorozumívání.

 

 
 
Všechno děti pečlivě vyfotily.
Po návratu do školy žáci ve stejných skupinách zpracovali nasbírané vzorky a informace. Nejvíce práce jim dalo pojmenovat rostliny a živočichy v obou jazycích. Využili české i polské atlasy a v praxi pochopili, proč jsou důležité latinské názvy přírodnin. Děti také velmi zdatně využily k získání informací internet. Plankton pozorovali mikroskopem. Všechno zapsali do pracovních listů a nakreslili na společné velké výkresy. Fotografové zpracovali fotografie do krátkých prezentací.4

 

 

Poté jsme se všichni setkali v nově vybavené učebně biologie. Počkali jsme na paní ředitelku a pana místostarostu Ing. Jana Blažka a prezentace mohly začít. Nejdříve kluci ukázali, že v planktonu je nejvíce perlooček. Obraz z mikroskopu byl přenášen projektorem na tabuli, takže všichni mohli vidět oko perloočky, podle kterého dostala jméno, střevo a tepající srdce. Potom další česko-polské dvojice dětí ukazovaly nasbírané rostliny a hmyz pomocí vizualizéru. Nakonec jsme si prohlédli prezentace fotografií. Vše samozřejmě proběhlo střídavě v obou jazycích.

 

 
 

 

Nakonec si žáci i učitelé ze Strumienia prohlédli celou školu. Moc se jim líbila. Po společném obědě ve školní jídelně se všichni rozloučili a už se těší na další setkání po prázdninách.

 

Video projektového dne : 

Video YouTube

 


 
VÝSTUPY AKTIVITY
 
1) VYPLNĚNÉ PRACOVNÍ LISTY

pracovní listy2) SPOLEČNÝ VÝKRES POPISEM A ZOBRAZENÍM NASBÍRANÉHO MATERIÁLU V ZÁMECKÉM PARKU
 
 
3) SPOLEČNÝ VÝKRES TÝKAJÍCÍ SE VODY A ŽIVOTA V RYBNÍCE, ŘECE A POTOKU
 
    
 
 
4) PREZENTACE VYTVOŘENÝCH MATERIÁLŮ PŘED OSTATNÍMI SPOLUŽÁKY
 
Zámecký park
historie

Zámecký park - historie

 
geografie

Zámecký park - geografie

 
byliny

Zámecký park - rostliny.ppt

 
 
dřeviny

Zámecký park - dřeviny.ppt

 
živočichové

Zámecký park - živočichové - zwierzęta.ppt

 
Lučina

Lučina.ppt

 
Škrbeňský rybník

Škrbeňský rybník VÁŽKY-WAŻKI.ppt
 

 

Významné stromy v Šenově

Žáci  ze školy ve Strumieni nás požádali o spolupráci v hodnocení významných stromů v našich městech. V Šenově vybrali žáci 9.A pět stromů, které rostou na náměstí a v zámeckém parku. Měřili u nich výšku a obvod kmene, ze kterého odhadem určili stáří stromů.

Výšku stromu určili z délky tyče (h) a délky stínu podle vzorce:

Přibližné stáří stromu určili pomocí vzorce:


Po provedení výpočtů vytvořili prezentaci se stromy v Šenově a porovnali své výsledky s údaji uvedenými v prezentaci „Fauna i flora gminy Strumień“. Došli k tomuto závěru:

 

Naše sledované stromy nejsou tak staré jako stromy, které měřili naši kamarádi v Polsku.

Stromy si pořádně prohlédli a hodnotili jejich poškození různými vlivy.

Podle získaných bodů zjistili, že jejich zdraví je dobré nebo velmi dobré.

Pozorování ještě v létě doplní o stav listů a mladých plodů.

A toto jsou podrobné výsledky jejich práce.


Vyzanamne stromy v Senove.pptx