ChemieAktivita 3
3. Mapování našeho regionu 

Cílem aktivity je určovat pH vody a pozorovat její vizuální vlastnosti u vzorků odebraných z řeky, z rybníka, z louže na poli, na louce, na ulici (v blízkosti komunikace) za různých klimatických podmínek v průběhu ročních období. 

Výstupy aktivity :

  1. každoroční prezentace práce žáků
  2. výzkumný deník, který bude obsahovat zaznamenané hodnoty a interpretaci výsledů kvality povrchové vody v Šenově včetně jmen zpracovatelů
  3. srovnání výsledků kvality povrchové vody v Šenově a Strumieni
1. Prezentace práce žáků

Česko-polský slovník ‎(1)‎.doccoca cola


Zkoumání coca coly a jí podobných nápojů.docCoca ColaCoca Cola


2. Určování kvality povrchové vody v Šenově

(viz také přílohy)


V semináři z chemie žáků 9.ročníku jsme se v letošním roce zapojili do česko- polského projektu  “Společně objevujeme svět”  a zaměřili jsme se na určování kvality povrchové vody v Šenově. Vzorky vody odebíráme celkem na jedenácti místech v Šenově a jeho okolí. Měření kvality vody provádíme jedenkrát v měsíci.
Při rozborech vzorků vody jsme se zaměřili:

1. Vizuální popis vzorků - zbarvení vody, rozptýlené drobné i vetší cizorodé částice - popis velikost a zbarvení, zápach vzorku2. Určování pH - pomocí univerzálního indikátoru (papírový nosič) a pH-metru
Určování pH univerzálním indikátorem Určení pH pomocí pH-metru
* *


3. Filtrace vzorku - zkoumání zachycených pevných látek na filtračním materiálu a porovnávání filtrátu s původním vzorkem.4. Rozpuštěné minerální látky ve vzorku - zjišťujeme odpařováním vody se vzorku nebo pomocí konduktometru, tj. pokud vzorek vody obsahuje rozpuštěné minerální látky, pak vede elektrický proud.

Odpařování Odpařovací miska s minerály
* *

Zjišťování rozpuštěných látek pomocí konduktometru

*


5. Určování teploty vzorku - teplotu určujeme  teploměrem a pomocí teplotního čidla
Určení teploty teploměrem Určení teploty pomocí teplotního čidla
* *

Při dalších měřeních se dále zaměříme na určování tvrdosti vody a zjišťování konkrétních rozpuštěných minerálů (chloridů, dusičnanů).
Z každého zkoumání vzorku vody vypracováváme protokoly, z měření prováděných na přístrojích sestavujeme tabulky a grafy.


3. Srovnání výsledků kvality povrchové vody v Šenově a Strumieńi

chemie.docSROVNÁVÁNÍ KVALITY VODY
Ċ
Tonda Vajda,
18. 11. 2011 3:33
Ċ
Radim Žižka,
6. 6. 2012 23:23
Ċ
Tonda Vajda,
18. 11. 2011 3:33
Ċ
Tonda Vajda,
18. 11. 2011 3:33
Ċ
Tonda Vajda,
18. 11. 2011 3:33
Comments