Aktuality
 


  

 „Společně objevujeme svět“
Výsledky soutěže  :  Kalendarium 2013 - 2017


30.4.2013 - Uzávěrka přihlášek

  • ZŠ Šenov, vyhlašuje mezinárodní soutěž o nejlepší prezentaci v rámci projektu "Společně objevujeme svět" - Příroda kolem nás

Co nás ještě čeká :

  • udržitelnost projektu, viz. : Kalendárium akcí
21.6.2012 Vyvrcholení projektu

Vyvrcholením projektu CZ.doc


21.6.20125.6.2012 Projektový den v Šenově

5.6.2012


1.6.2012 Projektový den ve Strumieńi

1.6.2012


Video YouTube15.5. - 16.5.2012 Dvoudenní vzdělávací akce 

Zájezd - Nízký Jeseník


Modernizace - přírodovědné učebny 


přírodovědná učebna27.3. - 29.3. 2012 - Varšava


Vzdělávací akce: třídenní vzdělávací akci organizovaná Gymnáziem Strumień 

Vzdělávací akce ve Varšavě - setkání s vědci -  Koperníkův vědecký institut, Muzeum techniky, aj..


Plan wyjazd studyjny Warszawa :  


Varšava


Zpráva : 

Varsava podrobny popis.doc

 


Autor: Mgr. Miluše Valová

Video YouTube

video z akce
Autor : Hájíček Jiří, 7.C
            Záškolný Štěpán, 7.A


Wyjazd studyjny Warszawa 27-29.03.2012


Fotogalerie : 

Varšava


Autor : Hájíček Jiří, 7.C
           Záškolný Štěpán, 7.A

Hlasování - Wybierz logo projektu


    W ramach projektu Razem Odkrywamy Świat wśród uczniów przygotowany został konkurs na logo projektu. Logo miało przedstawiać istotę działań projektowych oraz transgraniczność projektu. Spośród prac, nauczyciele opiekujący się poszczególnymi grupami uczniów wybrali trzy najlepsze prace. Które logo jest najlepsze? Oceńcie sami. Zagłosujcie!Termin głosowania mija 25 marca. 


Hlasování zde

9.2.2012 - společné setkání  

    Ve čtvrtek 9.února proběhlo na naší škole společné setkání vyučujících zapojených do česko-polského projektu “Společně objevujeme svět” ( více zde ).


22.12.2011 - společné setkání  

    Společné setkání u příležitosti otevření učebny přírodních věd  : Gimnazjum im. Powstańców Ślaskich w Strumieniu  ( více zde ).

Fotogalerie : 

22.12.2011
Aktivita 2 - Mapování našeho regionu : Příroda našeho regionu 11.10.2011

Autor : Nela Dittrichová, 7.C

Prožitkové učení – jednodenní přírodovědná vzdělávací akce

Popis vzdělávací akce 11.10.2011

     

    Zájezdu se zúčastní žáci obou spolupracujících škol - Strumień 20 žáků, Šenov 60 žáků a doprovázející pedagogové. Program je zaměřen na poznávání a vzdělávání našeho regionu. Žáci budou pořizovat fotodokumentaci a sbírat materiály pro využití v dalším období. Doprava bude dvěma autobusy, přičemž program obou skupin bude mírně odlišný.

    První skupina, kde by měli být žáci orientováni na přírodopis, chemii, fyziku, navštíví Fakultní nemocnici v Ostravě- Porubě, kde budou moci vidět moderní přístroje, které se používají v lékařství a pobesedují s pracovníkem tohoto oddělení. ( Bc. Lukáš Knybel). Navštíví rovněž čistírnu odpadních vod s krátkým výkladem a exkurzí.

    Druhá skupina, kde by měli být žáci orientováni na přírodopis, botaniku, geologii a zeměpis budou mít terénní vycházku po naučné stezce na Landeku. Doprovázet je budou pracovnice ostravského muzea ( botanika, geologie), které si pro ně připravily výklad, činnosti v terénu a plnění úkolů .

    Společnou částí pro obě skupiny bude prohlídka krajského města Ostravy, dále návštěva Hornického muzea OKD Landek, a to jeho vlastivědné části, části týkající se dobývání uhlí a vstupu do podzemních prostor. Společný bude i oběd v hotelu ORCHARD a závěrečná relaxace v areálu hornického muzea.

    Předpokládaný závěr bude kolem 17,00 hod v Šenově. Vzhledem k programu je nutno mít vhodnou turistickou obuv a teplé a nepromokavé oblečení.

 

 Harmonogram  11.10.2011

 

Poznámka: Aktivity budou probíhat převážně v terénu, proto doporučujeme turistickou obuv a dostatečné oblečení. 

 


„Mokrá varianta“

1. autobus – přírodopis a zeměpis

2. autobus – přírodopis chemie a fyzika

8:00 hod.  - sraz u školy a obsazení autobusů

8:00 hod.  - sraz u školy a obsazení autobusů

8:30 hod.  - odjezd

8:30 hod.  - odjezd

9:00-9:30 hod.       - radniční věž

9:00-9:30 hod.     - Ostrava - centrum

                                -  přestávka

  - přestávka

10:00-12:00 hod.  - Ostravské muzeum

10:00-11:30 hod. - využití radioaktivity v lékařství

12:30-13:30 hod.  - oběd

12:00-13:00 hod. - oběd

14:00-16:00 hod.  - hornické muzeum

14:00-16:00hod.    - hornické muzeum

 

 

„Suchá varianta“

 

1. autobus – přírodopis a zeměpis

2. autobus – přírodopis chemie a fyzika

8:00 hod. - sraz u školy a obsazení autobusů

8:00 hod. - sraz u školy a obsazení autobusů

8:30 hod. - odjezd

8:30 hod. - odjezd

9:00 -9:30 hod. -  radniční věž                                                      -  přestávka              

9:00-9:30 – Ostrava - centrum

                 - přestávka

10:00-12:00 hod. - Landek

10:00-11:30 hod. - využití radioaktivity v lékařství

12:30-13:30 hod. - obědová přestávka

12:00-13:00 hod. - obědová přestávka

14:00-16:00 hod. - hornické muzeum

13:30-14:00 hod. - čistírna odpadních vod

 

14:00-16:00 hod. - hornické muzeum

16:00-16:30 hod. - pobyt v areálu horn. muzea

16:00-16:30 hod.  - pobyt v areálu horn. muzea


        První společnou akcí tohoto projektu byl jednodenní zájezd pro žáky a učitele obou škol, tedy Základní školy v Šenově a gymnázia ve Strumieni. Trasu a program zájezdu připravily Mgr. Miluše Valová a Mgr. Jana Dostálová. Zúčastnilo se ho celkem 58 žáků ze Šenova a 20  žáků z Polska. Cílem zájezdu bylo bližší poznání regionu Ostravské aglomerace, exkurze do míst souvisejících s projektem a vzájemné poznání a integrace žáků obou škol.


Více v příloze...zde
 


Aktivita 4 ( 23.9.2011 )
 
4.3. Vzdělávací akce učitelů z Polska a České republiky ve Wisle

Zahájení česko-polského projektu „Společně objevujeme svět“ – Wisla 23. září 2011


Dne 23. září 2011 se v polské Wisle uskutečnilo společné setkání českých a polských pedagogů, které zahájilo společnou realizaci projektu „Společně objevujeme svět“.


8.30 – odjezd od školy, pozvání do Wisly přijalo také vedení města Šenova (pan starosta a pan místostarosta)

9.30 – příjezd do místa setkání

10.00 – zahájení společné konference – ředitelky obou škol

Česká delegace

Polští partneři

Vedení obou měst – starostka Strumieni a starosta Šenova

Společné konzultace – diskuze na úkoly projektu


Společné foto

16.00 – ukončení společného setkáníFotografie : 

Wisla 

I.etapa projektu

Přípravná práce projektového týmu, konzultační schůzky se zástupci obce Strumień a města Šenov.

  • 5.1.2011 společná schůzka, místo Šenov : konzultace, stanovení cílů, rozsah projektu a jednotlivých aktivit. 
  • 2.2.2011 společná schůzka, místo Strumień : konzultace. Fotogalerie 

    2.2.


  • 15.2.2011 společná schůzka, místo Strumieň : podpis žádosti. 
  • 1.3.2011 společná schůzka, místo Šenov, podpis žádosti, podpis smluv o spolupráci. Fotogalerie

    1.3.

 


Comments