Vize rozvoje města


Vize rozvoje města Česká Kamenice se snaží  konkrétně identifikovat potenciál města. Tedy toho v čem je město unikátní, či v čem by město mohlo unikátní být. Tento potenciál je důležitý jak pro turistický ruch, tak i pro Vás místní lidi, kteří se s městem musíte identifikovat, s městem žít a na město být hrdí. Vzniklo tedy 11 různých nevyužitých potenciálů.

Díky identifikaci těchto potenciálů mohlo vzniknout mnoho jednoduchých architektonických studií, které konkrétně řeší místa ve městě a okolí. Tato řešení jsou velmi různorodá a měla by primárně zachovat a dále podpořit městskou strukturu centra města, podporovat pobyt lidí ve městě a jejich pěší pohyb.  Jedná se jak o levnější řešení tak i dražší a složitější.  Je totiž třeba si uvědomit, že Vize města nevzniká na 4 nebo 10 let, ale na desítky let dopředu.  Totiž město, které má svoji vizi může někam směřovat. Nemusí jen přešlapovat na místě.

Pro plné pochopení budoucnosti města a tedy i nasměrování k ní je třeba velmi bedlivě přečíst především potenciál města ale také i jednotlivé studie. • Nerozvinutý potenciál města Česká Kamenice (11 stěžejních oblastí)
 1. Válečná a poválečná historie města, město tajných podzemních továren 
 2. Město textilní budoucnosti a historie 
 3. Cimrmanovy lázně přírody
 4. Město tří druhů krajin 
 5. Česká Kamenice jako IT online město 
 6. Město skla 
 7. Kvalitní současná architektura 
 8. Město sakrální, město zázračných uzdravení 
 9. Struktura historického jádra
 10. Město kde se kvalitně a invenčně pracuje s kamenem
 11. Podstávkové domy
 • Soustava studií města Česká Kamenice