Česká asociace orální historie
Vlašská 9
118 40  Praha 1

IČO: 270 52 354
tel.: (+420) 257 286 359
e-mail: czechoralhistory@gmail.com
č.ú. 2605816001/5500


Kontakty:

předseda: mucke@usd.cas.cz
kontakt pro média: petra@adamkova.info
webmaster: hlavacek@usd.cas.cz