Program konference ,,Oral History in Central-Eastern Europe: Current Research Areas, Challenges and Specificity" (17. - 18. 9. 2015, Lodž)
11:30, 5. 9. 2015

Milé kolegyně, milí kolego
vé, rádi bychom Vás upozornili, že byl právě zveřejněn program mezinárodní konference věnované orální historii ve střední a východní Evropě. Konference se  uskuteční v polovině září v polské Lodži.
Hlavním organizátorem konference je Polská aso
ciace orální historie. Partnerem konference je také COHA. Podrobný program konference naleznete zde.

Call for Papers: XIX. International Oral History Conference (Bengaluru, India, 27. 6. - 1. 7. 2016)
10:00, 26. 6. 2015

Milé kolegyně, milí kolegové, dovolujeme si Vás pozvat
na další, v pořadí již devatenáctý, ročník Mezinárodní konference orální historie s podtitulem Speaking, Listening, Interpreting: the critical engagements of Oral History, který se uskuteční na Shrishti Institute of Art, Design and Technology v indickém Bengaluru na přelomu června a července (27. 6. - 1. 7.) 2016. Konferenci pořádá Mezinárodní asociace orální historie (IOHA) ve spolupráci s Indickou asociací orální historie. Uzávěrka pro zaslání abstraktů je 30. 7. 2015. Podrobnější informace k jednotlivým panelům a další organizační pokyny naleznete na konferenčním webu.


Koncert pro Jáchymov u příležitosti obnovení naučné stezky Jáchymovské peklo
00:30, 23. 06. 2015

Milé kolegyně, milí kolegové, Spolek Političtívězni.cz si Vás dovoluje pozvat na slavnostní koncert kapely The Tap Tap u příležitosti obnovení naučné stezky Jáchymovské peklo, který se uskuteční v sobotu 27. června od 16:00. Podrobnější informace o celé akci naleznete zde.


Program XIV. setkání historiků a příznivců orální historie na hradě Sovinec
14:30, 18. 05. 2015

Milé kolegyně, milí kolegové, program letošního sovineckého setkání naleznete zde.

Call for Papers: XIV. setkání historiků a příznivců orální historie na hradě Sovinec

10:40, 25. 03. 2015


Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátele,

po roce si Vás dovolujeme opět pozvat na další (v pořadí již XIV.)
ročník našeho tradičního workshopu historiků a příznivců orální historie na hradě Sovinci, který se uskuteční v termínu 10. - 12. 6. 2015.

V návaznosti na tradici posledních let, bude i letošní ročník zaměřen především na prezentaci právě probíhajících studentských projektů (bakalářské, diplomové, disertační práce) realizovaných metodou orální historie, nebráníme se však ani metodologickým či tematickým příspěvkům z řad odborných i laických badatelů.

Účast na workshopu je podmíněna aktivním vystoupením. Podrobnější informace naleznete v pozvánce a přihlášce.
Od účastnického poplatku jsou osvobozeni všichni členové COHA, kteří mají řádně zaplaceny členské příspěvky na rok 2015.


Tisková zpráva: IV. konference České asociace orální historie (Ostrava, 19. - 20. 3. 2015)

14:15, 12. 03. 2015

Vážené kolegyně, vážení kolegové, tiskovou zprávu pro média ke IV. konferenci České asociace orální historie naleznete zde.

Program IV. konference České asociace orální historie (Ostrava, 19. - 20. 3. 2015)
13:45, 13. 02. 2015


Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás tímto upozornit, že byl právě zveřejněn program IV. konference České asociace orální historie (s mezinárodní účastí) s podtitulem ,,Na hranicích mezi přítomností a minulostí: perspektivy orální historie", která se uskuteční pod záštitou děkana FF OU v Ostravě, prof. PhDr. Aleše Zářického, Ph.D., ve dnech 19. - 20. března 2015. Program naleznete zde.

Zápis z valného shromáždění COHA

22:50, 01. 02. 2015

Milé kolegyně, milí kolegové, dovolujeme si Vás informovat, že výsledky voleb do výkoného výboru a revizní komise České asociace orální historie z pátečního valného shromáždění byly spolu se schválenou výroční zprávou za rok 2014 uveřejněny v sekci Agenda. Zápis z valné hromady naleznete zde.

Nabídka zaměstnání: výzkumný pracovník (ÚSD AV ČR)

16:35, 15. 01. 2015

Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, veřejná výzkumná instituce, vypisuje konkursní řízení na obsazení 0,4 úvazku výzkumného pracovníka se zaměřením na problematiku soudobých a enviromentálních dějin. Podrobnosti naleznete zde.

Call for Papers: IV. konference COHA (prodloužení termínu uzávěrky přihlášek)

16:30, 15. 01. 2015

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás upozornit, že termín pro uzávěrku přihlášek na IV. konferenci České asociace orální historie (s mezinárodní účastí; 19. - 20. března 2015) v Ostravě byl prodloužen do pátku 30. 1. 2015. Konferenční poplatek činí 250 Kč na osobu (členové COHA jsou od poplatku osvobozeni)
. Všechny potřebné informace naleznete zde. Přihláška je ke stažení zde (anglická verze).

Call for Papers: Oral History in Central-Eastern Europe - Current Research Areas, Challenges and Specificity (Lodž, Polsko, 17. - 18. září 2015)
14:30, 05. 01. 2015

Milé kolegyně, milí kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na konferenci
,,Oral History in Central-Eastern Europe - Current Research Areas, Challenges and Specificity", která se uskuteční v polské Lodži 17. - 18. září 2015, a jejímž spolupořadatelem je i Česká asociace orální historie.

Mezinárodní konference se zaměřuje na metodologické a praktické aspekty využití metody orální historie v Polsku, České republice, Slovensku, Maďarsku, Německu, Ukrajině a Bělorusku. Podrobnější informace naleznete zde. Přihláška je k dispozici zde. Uzávěrka přihlášek je 28. února 2015.Call for Papers: IV. konference České asociace orální historie (Ostrava, 19. - 20. 3. 2015)
12:17, 05. 01. 2015


Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás tímto pozvat na IV. konferenci České asociace orální historie (s mezinárodní účastí) s podtitulem ,,Na hranicích mezi přítomností a minulostí: perspektivy orální historie", která se uskuteční pod záštitou děkana FF OU v Ostravě, prof. PhDr. Aleše Zářického, Ph.D., ve dnech 19. - 20. března 2015. Konferenční poplatek činí 250 Kč na osobu (členové COHA jsou od poplatku osvobozeni)

Uzávěrka přihlášek je 15. ledna 2015. Všechny potřebné informace naleznete zde. Přihláška je ke stažení zde (anglická verze). Konferenčním jazykem je čeština (slovenština) angličtina. Plenární část konference bude tlumočena. Předpokládaným výstupem bude recenzovaný sborník nebo kolektivní monografie (organizátoři si vyhrazují právo na výběr publikovaných příspěvků.


Pozvánka na valné shromáždění České asociace orální historie
10:01, 02. 01. 2015


Milé kolegyně, milí kolegové, dovolujeme si Vás tímto informovat, že
v pátek 30. ledna 2015 v 10:00 se uskuteční valné shromáždění České asociace orální historie. Shromáždění proběhne v budově Akademie věd ČR, Národní 1009/3, sál č. 205 v Praze. Program valného shromáždění bude následující: schvalování výroční zprávy a zprávy revizní komise COHA za rok 2014; rozloučení s bývalým předsednictvem a volba nového; zpráva o přípravě IV. konference COHA v Ostravě; informace o mezinárodním dění v oblasti orální historie (Bangalore 2016); zpráva o přípravě orálně historického workshopu na hradě Sovinci informace o nových publikacích z oblasti orální historie.

Propozice k nominacím do voleb předsednictva naleznete zde. Na valném shromáždění také bude možné zaplatit v hotovosti členské příspěvky na rok 2015.

_______________________________________________________________________________________________

Starší aktuality naleznete zde.