Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki to rocznik filozoficzny, indeksowany w bazach CEEOL, Index Copernicus oraz BazHum, znajdujący się liście czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Proces wydawniczy, począwszy od przesłania tekstu do redakcji po jego publikację odbywa się w Open Journal Systems na platformie Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Każdy artykuł ukazuje się drukiem oraz w bezpłatnie dostępnej wersji elektronicznej i jest wyposażony w międzynarodowy cyfrowy identyfikator DOI. Dbamy o dobre praktyki w nauce oraz publikujemy aktualne parametry rocznika.


Zapraszamy do współpracy zarówno początkujących, jak również bardziej zawansowanych naukowców (studentów wszystkich kierunków i specjalności, doktorantów, doktorów).